Zdravotnictví

Pracovní pozice na 1job.cz od nejnovějších:

Praktické sestry Všeobecné sestry bez specializace Zubní lékař/ka Sociální pracovníci specialisté v oblasti péče o zdravotně postižené Všeobecná sestra Všeobecná sestra na chirurgické oddělení Psycholog/psycholožka Sociální pracovník/pracovnice centra kompre Etoped/psycholog Pracovníci v sociálních službách Zdravotní sestra Lékař/ka na infekční oddělení s možností náborového příspěvku až 300.000,-kč Uklízečka Zdravotní sestra Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče Sociální pracovník/ce v zařízení sasanka *uklízeč ve zdravotnických zařízeních Zdravotní sestra / bratr Zdravotní sestra Sociální pracovník/pracovnice Všeobecný bratr/všeobecná sestra Pečovatelka - pracovník přímé péče Zdravotní sestra/bratr pro ordinaci praktického lékaře Sociální pracovníci Zubní lékaři Sociální pracovník/ce - pracovníci v sociálních službách dle zák 108/2006 o sociálních službách Sociální pracovník Uklízeč/ka Zdravotní sestra Sociální pracovník / sociální pracovnice Asistent/ka primáře, ošetřovatel/ka na psychiatrickém oddělení Pracovník/ce sociální péče - pečovatelská služba Fyzioterapeuti specialisté Uklízeč/ka Odborní administrativní pracovníci ve zdravotníctví Fyzioterapeut pod odborným vedením Pracovník/nice v přímé obslužné péči (dpp, dpč) Sanitář - lázeňská Osobní asistent/ka - pracovníci v sociálních službách Všeobecná sestra Pracovníci v sociálních službách Pracovníci v sociálních službách *zubní instrumentářka (možno i zdravotní sestra ) Pracovník/nice v sociálních službách / osobní asistent/ka (letohrad) *sociální pracovník (pracovník v sociálních službách) Fyzioterapeut/ka / ergoterapeut/ka Pracovník/pracovnice v sociálních službách Řidič sanitního vozu Lékař/ka pro práci na lůžkovém oddělení následné péče - dpp Sanitář - druhý člen posádky Řidič/ka sanitního vozidla Fyzioterapeut s osvědčením bez odborného dohledu Adiktolog Pracovník přímé obslužné péče Optometrista Referent/ka sociálních věcí - sociální péče Sociální pracovníci v oblasti poradenství Pracovník/pracovnice v sociálních službách Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester) Exportní manažer Praktická/ý sestra/bratr Sanitář/ka doléčovacího a rehabilitačního oddělení, nepřetržitý provoz Zubní asistent/ka Fyzioterapeuti bez specializace Fyzioterapeuti bez specializace Všeobecná sestra Zdravotní sestra Sociální pracovník/pracovnice Vedoucí sociálně terapeutické dílny Sociální pracovník/ce - vedoucí Všeobecná/ý sestra/bratr Optometrista, optik/čka Sociální pracovník/ce Lékaři bez atestace (kromě oborů praktického lékařství) Fyzioterapeut/ka Uklízeč/ka - pracovník/ce v úklidu a prádelně Pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče Pečovatel / pečovatelka Zubní instrumentář / instrumentářka Pracovník/ce v sociálních službách - pečovatel/ka Všeobecná sestra na oddělení aro-jip Všeobecné sestry bez specializace Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví Pracovník v terénních sociálních službách - pečovatelská služba - dpp!!! Nutriční terapeut/ka - zkrácený úvazek Uklízeč/uklízečka a pomocník/pomocnice ve zdravotnickém a sociálním zařízení Psychologové Uklízeči Veterinární lékaři Uklízečka Oční optik, optička Sanitář/ka na chirurgické oddělení Zdravotní sestra / bratr Uklízeči ve zdravotnickém zařízení Lékař - oddělení lékařské mikrobiologie Pracovníci v sociálních službách Všeobecná sestra pro centrální operační sály Pracovníci v sociálních službách, ošetřovatelé, zdravotní asistenti Zdravotní sestra, zdravotní asistent Sanitář/ka na dětské oddělení Vedoucí lékař oblastního střediska zzs jčk písek Všeobecná/praktická sestra Zdravotní sestra Sociální pracovník/ce Ergoterapeut - ergoterapeutka Všeobecná sestra na dětské oddělení Sanitář/ka na gynekologicko-porodnické oddělení Sanitář/ka na infekční oddělení Ergoterapeuti Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče Kosmetolog/žka - asistent/ka lékaře Vedoucí domu sociálních služeb Všeobecná sestra do hematologické ambulance - poloviční úvazek Sanitář/ka na interní oddělení Všeobecná sestra Psychologové Všeobecná sestra- bratr Pracovník/ce v sociálních službách - základní výchovná nepedagogická činnost Všeobecná sestra na interním oddělení Terénní pracovník/pracovnice v sociálních službách Optometrista, optometristka Sanitář / sanitářka Všeobecná zdravotní sestra Speciální pedagog Pracovníci v sociálních službách - pracovníci aktivizačních sllužeb Zdravotní laborant/ka - oddělení přípravných provozů Zdravotní sestra Všeobecná sestra, porodní asistent/ka Pracovníci v sociálních službách - pečovatelé Všeobecná zdravotní sestra Všeobecná sestra Pracovníci v sociálních službách - osobní asistenti Praktická sestra Pracovník/pracovnice v sociálních službách - chráněné bydlení Psycholog Asistent / asistentka ochrany a podpory veřejného zdraví Praktická sestra (zdravotnický asistent/ka), zubní instrumentář/ka Zdravotní sestry na ranní směnu Úklidový pracovník / pracovnice Pracovníci v sociálních službách - pečovatelé Referent/ka oddělení sociální práce - terénní sociální pracovník/ce Pracovníci v sociálních službách Ošetřovatelé Všeobecná sestra, bratr Kvalifikovaná psycholožka/kvalifikovaný psycholog Všeobecná sestra Sociální pracovník/ce v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi mozaika Fyzioterapeut - fyzioterapeutka Pracovník/ce v sociálních službách Praktická sestra Zdravotní sestra domácí péče - trhové sviny Rozhodovací a metosdická činnost Kvalifikovaná zdravotní sestra Pracovníci v sociálních službách Sanitář pro lékárnu Pečovatel/ka v denním stacionáři zahrada Psychologové Pracovník přímé obslužné péče Zdravotní sestry Pracovník/pracovnice v sociální službě Pracovnice/pracovník v sociálních službách Zdravotní sestra Pracovník/pracovnice v sociálních službách Všeobecná/ý zdravotní sestra/bratr Pracovník v sociálních službách Všeobecná sestra Vedoucí lékař - odd. lékařské mikrobiologie Uklízeč/ka Sociální pracovníci Pracovník/pracovnice v sociálních službách - přímá obslužná péče Všeobecná sestra Pracovník/pracovnice v sociálních službách (pečovatel/pečovatelka) Sociální pracovník Aktivizační pracovník (pracovnice) Zubní lékař/ka Sociální pracovník pečovatelské služby Fyzioterapeut/ka Psycholog/psycholožka, rodinný a manželský poradce *sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách - novoměstsko a bystřicko Zdravotní sestra s osvědčením Fyzioterapeut/ka - ergoterapeut/ka Optik/optička Kurátor / kurátorka - mláděž Sociální pracovník/pracovnice Zdravotní sestry Dětská nebo všeobecná sestra Pracovník/ce v sociálních službách Referent - sociální pracovník oddělení sociální prevence odboru sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence Zdravotní sestra v kožní ambulanci Zdravotní sestra, asistent/ka, instrumentář/ka Fyzioterapeut/fyzioterapeutka Všeobecná nebo praktická sestra na ii.ik, odd. jip, třísměnný provoz Pracovník v sociálních službách - pečovatel/ -ka v terénu Optometrista/ka Pracovníci v sociálních službách Psycholog/psycholožka - manželský a rodinný poradce/poradkyně pro rodinu Sociální pracovník/ce, pracovník/ce v soc. službách - nzdm zastávka telč Fyzioterapeut/fyzioterapeutka Sociální pracovník/pracovnice Lékař bez atestace - zajištění pohotovostních služeb Všeobecná zdravotní sestra s registrací Uklizeč/ka Všeobecná zdravotní sestra Pedagogičtí psychologové Pracovník, pracovnice v sociálních službách Řidič/ka Pracovník v sociálních službách Fyzioterapeut-ka Zubní instrumentář/ka, všeobecná zdravotní sestra 2551 fyzioterapeu Praktická sestra Sanitář/ka Zubní instrumentář/ka - zdravotní sestra Sociální pracovník/pracovnice Zubní lékař/ka Psycholog/žka Poskytování sociálních služeb pro vozíčkáře Všeobecná sestra na chirurgii Pracovníci v sociálních službách Registrovaná všeobecná zdravotní sestra Dělník/ce ve zdravotnictví Pracovník/pracovnice úseku sociálně právní ochrana Všeobecná sestra v nepřetržitém provozu Lékař/ka s odbornou způsobilostí / v odborné přípravě Pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče Zubní všeobecný/á bratr/sestra - instrumentář/ka Zdravotní sestra/bratr Fyzioterapeut/ka Chovatelství - pracovník v sociálních službách Zdravotní sestra/ zubní instrumentář/ka Zdravotní laborant/ka mikrobiologického ústavu, denní provoz Uklízeč/uklízečka Zubní technik/čka Sociální pracovníci Pracovník / pracovnice sterilizace Uklízeč/uklízečka Pečovatel/ka Pracovník / pracovnice v sociálních službách Pracovník v soc.službách - základní výchovná neped.činnost (ergoterapie) Pracovníci v sociálních službách Sociální pracovníci - vedoucí služby Sociální pracovník / sociální pracovnice Všeobecné sestry Všeobecná zdravotní sestra Zdravotní sestra bez specializace Probační úředník/ce Pracovník / pracovnice v sociálních službách Pracovník / pracovnice v sociálních službách Všeobecná zdravotní sestra (bratr)/praktická sestra (bratr) Osobní asistent/ka k lidem se zdravotním postižením (pracovník v sociálních službách) Všeobecná sestra v sociálních službách Lékaři s odbornou způsobilostí Sociální pracovník / sociální pracovnice Manažer obchodu a obchodního týmu Všeobecná sestra na i.chk, operační sály Všeobecná zdravotní sestra Všeobecná sestra domácí zdravotní péče Pečovatel/-ka s nj Administrativní pracovník-revizní sestra ekonomického úseku, odboru zdravotních pojišťoven Uklízeč/ka - dělník/ce ve zdravot. zařízení Sociální pracovník/ce Sociální pracovníci Pracovník volnočasových aktivit v sociálních službách Sociální pracovník/pracovnice ( chráněné bydlení) Uklízeč / uklízečka Pracovník/nice v sociálních službách Zdravotní sestra Pracovník/pracovnice v sociálních službách Všeobecná zdravotní sestra bez odborného dohledu - staniční Pracovník(ice) v sociálních službách Asistent pedagoga Psycholog/psycholožka - intervenční centra pro osoby ohrožené domácím násilím Pracovník/pracovnice v sociálních službách Pracovník/ce do nízkoprahu pro děti a mládež - maják luka nad jihlavou Odborný administrativní pracovník, pracovnice v oblasti zdravotnictví Řidič, závozník sanitního vozu Pracovník/pracovnice sociálních služeb - základní výchovná nepedagogická činnost Pečovatel/ka Ergoterapeut, klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace (ktlr) Uklízečka Zubní lékař/ka bez specializace Všeobecná sestra Všeobecné zdravotní sestry Ergoterapeut/ka Pomocný/á pracovník/nice - úklid a údržba Všeobecné sestry bez specializace Dělník - dělnice ve zdravotnictví Farmaceutický asistent ( laborant ) pro zdravotnické prostředky Ergoterapeut Veterinární inspektor/ka Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení Ošetřovatel/ka Pracovník v sociálních službách - pečovatelka v terénu Řidič/ka sanitního vozu Pomocnici na výdej stravy Pracovník v sociálních službách - pečovatel/ pečovatelka Ostatní pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení Veterinární inspektor/ka Sociální pracovník Zubní instrumentářka Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče Všeobecné sestry bez specializace Pracovník/ce v sociálních službách - domov přístav (domov se zvláštním režimem) Všeobecná sestra Školní psycholog / školní psycholožka Zdraotní sestry s akreditací Zdravotní sestra Všeobené zdravotní sestry Pracovníci v sociálních službách - noční dohled Optometrista Sociální pracovník Všeobecná sestra Pracovníci v sociálních službách - noční dohled Sociální pracovník, pracovnice pro azylový dům a noclehárnu Pracovní konzultant/ka Odborný pracovník/pracovnice projektu tvorba systému sociálně zdravotního pomezi v kraji vysočina odboru zdravotnictví Sanitárka - uklizečka Všeobecné sestry se specializací Optometrista Pracovník/ice přímé obslužné péče Zdravotní sestra Praktické sestry Sanitár/ka na lůžkové oddělení Zubní instrumentář/ka / sestra Všeobecná zdravotní sestra Hygienist Sanitár/ka na ortopedické operační sály Sociální pracovník/ce Zdravotní sestra/časování procedur Všeobecná sestra Vedoucí příme péče (služby sociální péče, domov se zvláštním režimem) Všeobecná sestra Zdravotní sestra do kožní ambulance Lékař/ka Farmaceut/ka - lékárník/ce Uklízeč/ka Zdravotní sestra v terénní ošetřovatelské službě Přímá obslužná péče Sociální pracovník do občanské poradny Veterinární lékař/ka Pracovník/ce v sociálních službách Zdravotní sestry Všeobecná/ý zdravotní sestra/bratr Zdravotní sestra do zubní ordinace Všeobecné sestry bez specializace Pracovník/ce v sociálních službách Lékař - dpp Pracovník / pracovnice v sociálních službách Všeobecná sestra, praktická sestra Sociální pracovník / pracovnice Praktické sestry Všeobecné sestry Všeobecná zdravotní sestra Všeobecné sestry Všeobecná sestra Pracovník/ce úklidu Sociální pracovník / pracovnice Pracovníci v sociálních službách Pracovník/ce v sociálních službách Zubní instrumentáři Sociální pracovník/ce Všeobecná sestra Pracovník/pracovnice v sociálních službách Zdravotní sestra / zubní instrumentář Všeobecná sestra Pracovník / pracovnice v sociálních službách Odborný pracovník v laboratorních metodách Sociální pracovník Praktická / všeobecná sestra na rehabilitačním oddělení Zubní technik Pečovatel / pečovatelka Praktická sestra Psychiatr/psychiatrička Zdravotní sestra Zubní lékaři Nutriční terapeut/terapeutka Všeobecná sestra Sociální pracovník/ce Masér/ka Pracovník / pracovnice v socilálních službách- přímá obslužná péče se zaměřením na pohybové aktivity klientů Pečovatel/ka pro charitní dům pokojného stáří ve valašské bystřici Uklizeč/ka *praktická sestra pro ošetr. rehabilitace - mitrov Farmaceutický asistent/asistentka Uklízeč/ka Ergoterapeut/ka Lékaři bez atestace (kromě oborů praktického lékařství) Všeobecná sestra Pracovník/pracovnice sociálních služeb Uklízeč/ka Zdravotní sestra - zdravotní asistent/ka Lékař Praktické sestry Sociální pracovníci - pečovatelská služba kelč Lékař *všeobecná zdravotní sestra - mitrov Zdravotní sestra v zubní ordinaci Zdravotní sestra Sociální pracovník/ce - sociálně terapeutická dílna Všeobecná sestra v domácí péči Pečovatel/ka pro charitní dům pokojného stáří ve valašské bystřici Zdravotní sestra Fyzioterapeut/ka Všeobecná sestra na gastroenterologické ambulanci v jednosměnném provozu Pracovník/ce v sociálních službách Pracovník/ce v sociálních službách - přímá obslužná péče - v denním stacionáři a sociálně terapeutických dílnách Sociální pracovník/ce Sociální pracovník/ce Optometrista Sociální pracovník/ce v sociálních službách - osobní asistence Lékař/ka v chirurgických oborech Pracovník/ce v sociálních službách-pečovatel/ka Pracovníci přímé obslužné péče Pracovník v sociálních službách Vśeobecná zdravotní sestra - bratr Všeobecné sestry Sociální pracovník/case manager Zdravotní laborant (histologická laboratoř) Pracovník / pracovnice v sociálních službách - terénní pečovatelská služba Pracovník v sociálních službách Všeobecná zdravotní sestra s registrací/ zdravotní bratr Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester) Pečovatel - pracovník v sociálních službách v terénní pečovatelské službě Pracovník v sociálních službách - pečovatelka Zubní instrumentář / instrumentářka Zdravotní sestra, zubní instrumentář/ka Terénní pracovník/pracovnice Zdravotní sestra Praktické sestry Psycholog pro náhradní rodinnou péči Zdravotní sestra Ergoterapeut Všeobecné sestry v domácí péči kolín a okolí Sociální pracovník v přímé péči Uklízeč/ka Všeobecná sestra Vedoucí pečovatelské služby - sociální pracovník/ce - pracovník/ce v sociálních službách Psycholog Fyzioterapeut Ošetřovatel/ka Pracovník/ce v sociálních službách Pracovník/ce v sociálních službách - terapeut Zubní lékař/lékařka Všeobecná zdravotní sestra Zdravotnický asistent Všeobecní zdravotní sestra, instrumentář/ka, asistent/ka Všeobecné sestry v domácí péči český brod a okolí Lékař na gynekologicko-porodnickém oddělení Zubní lékaři Všeobecná sestra (praktická sestra) Zdravotní sestra/bratr Zdravotní sestra Sociální pracovník/-ice Psycholog - psycholožka Veterinární technici a asistenti Zdravotní sestra/bratr - zdravotní asistent/asistentka Praktický/á lékař/ka pro dospělé Pracovník v sociálních službách Zdravotnický asistent/asistentka Lékař/ka na oddělení neurologie Sociální pracovník/ce Diplomovaná zdravotní sestra - poloviční úvazek Sociální pracovník/ce Praktická sestra - staniční sestra Všeobecná sestra Pracovník/ce v sociálních službách Všeobecná sestra/bratr s osvědčením Uklízeč/ka Diplomovaná zdravotní sestra Referent pro dotační programy a veřejné zakázky Zdravotní setra/bratr - zubní asistent/ka Radiologický asistent Rehabilitační pracovníci Gynekolog / gynekoložka Komunitní pracovník/-ice Psycholog/psycholožka Sociální pracovník/ce Vedoucí pečovatelského úseku Optometrista/optometristka Všeobecná sestra Komunitní pracovník/ce v sociálních službách Všeobecná zdravotní sestra s registrací Všeobecná sestra/bratr Všeobecná sestra Oddělení respiračních střevních a exantematických virových nákaz- nrl pro enteroviry Všeobecná zdravotní sestra/bratr Fyzioterapeuti Kvalifikovaný fyzioterapeut Fyzioterapeut/fyzioterapeutka Pracovník/ce v sociálních službách - nepedagogická činnost Vrchní sestry v oblasti péče o seniory Sociální pracovnice/pracovník Pracovník pomocných provozů - úklid a prádelna Sociální pracovník/ice Pracovník / pracovnice v sociálních službách Stomatologický/á asistent/ka Sociální pracovník Pracovník/ce pro pomocné práce v areálu olú paseka. Ergoterapeut/ergoterapeutka Dětská sestra nebo všeobecná sestra Oddělení respiračních střevních a exantematických virových nákaz- nrl pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění Sociální pracovník/ice - vedoucí odborného sociálního poradenství Praktická sestra v sociálních službách Pečovatel/pečovatelka (pracovník v sociálních službách) Všeobecná/ý sestra/bratr Pracovnice/pracovník v sociálních službách Zdravotní sestra pro stomatologické zdravotní zařízení, zubní instrumentářka Asistenti zubních techniků Ergoterapeut/ka Fyzioterapeuti Pomocnice/pomocník pro úklid Uklízeč/ka - dělník ve zdravotnickém zařízení Sociální pracovník/ce Dentální hygienisti Lékař/ka Dentální hygienisti Sociální pracovník/pracovnice Lékaři se specializací v různých oborech Pracovník/ pracovnice v sociálních službách Pracovník/pracovnice v sociálních službách - přímá obslužná péče Všeobecná sestra do diabetologické ambulance ve vlašimi Fyzioterapeut Pracovník/ce v sociálních službách Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních Pracovník/pracovnice odborného zacházení ve vězeňství - psycholog Sociální pracovníci specialisté v oblasti péče o zdravotně postižené Zdravotní sestra Všeobecná sestra Všeobecná sestra -odd. eeg Zubní lékaři (absolvent) Uklízeč/ka Sanitář Sanitář / sanitářka Pracovník/pracovnice v sociálních službách - přímá obslužná péče Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních Zubní lékař/ka Pracovník/ice s dětmi školního věku Všeobecná sestra Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce Lékař na neurologické oddělení Všeobecná zdravotní sestra / praktická sestra Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních Praktická sestra Lékař na anesteziologicko resuscitační oddělení Lékař/ka Lékaři - stomatologové - administrativa Všeobecná/ý zdravotní sestra/bratr Odborný rada v oddělení protiepidemickém v kolíně Úklidoví pracovníci ve zdravotnictví Sociální pracovník/pracovnice Pracovníci v sociálních službách (dpp) Sanitář/ka Maséři Praktické sestry Pracovník/pracovnice v sociálních službách - přímá péče Neurolog / neuroložka Úklidoví pracovníci ve zdravotnictví Terénní sociální pracovník/ce do centra pěstounské péče cesta Zubní instrumentáři Lékaři bez atestace (kromě oborů praktického lékařství) Uklízeč/ka Optometrista/-tka Všeobecná sestra/bratr s osvědčením Sanitáři Fyzioterapeut/ka Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví Osobní asistent/-ka Zdravotní sestra Veterinární inspektor/-ka Lékař/ka s odbornou způsobilostí, spec. způsobilost anesteziologie a intenzivní medicína Specialista/-tka v oboru výživy Inseminační technik skotu Všeobecný praktický/-á lékař/-ka bez specializované způsobilosti Vrchní sestra Pečovatel/ka - ošetřovatel/ka - pracoviště domov matky vojtěchy Zubní lékař/-ka Všeobecná sestra - dpp Sociální pedagog Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester) Sociální terénní pracovník/pracovnice do týmu nově vznikajícího centra duševního zdraví Uklízeč/ka Zubní lékaři bez specializace Úředník/úřednice sociální pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí městského úřadu sokolov Uklízečka Fyzioterapeut / fyzioterapeutka Psycholog/žka Vrchní sestra Asistent/ka zubního lékaře Pracovník/pracovnice v sociálních službách Pracovník/pracovnice v sociálních službách Zubní lékaři Všeobecná sestra Zdravotní sestra Pracovník/pracovnice v sociálních službách Optometristé Zubní technik, technička Optometrista, optometristka Všeobecná/-ý sestra/bratr s registrací Pracovník/ce v sociálních službách Praktická sestra Uklízeč/ka Zubní lékař, lékařka Lékař/ka - psychiatr s kmenem v oboru psychiatrie, lékař se specializací v oboru psychiatrie Lékař/lékařka na urologickém oddělení Pracovník úklidu - uklízečka Zubní technik, technička Zubní lékař/ka Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví (zamk) Lékař/ka na oddělení klinické mikrobiologie Sanitáři Všeobecná sestra bez odborného dohledu Pracovník, pracovnice v sociálních službách - přímá obslužná péče Ergoterapeut -ka Všeobecná sestra Ortodontická asistent -ka Uklízeč/-ka Optometrista, optometrička Pracovník, pracovnice v sociálních službách Uklízeč -ka Optometrista / optometrička Sanitář/ka - administrativní pracovník/pracovnice Zubní lékař -ka Nižší zdravotnický pracovník/ce - ošetřovatel/ka, sanitář/ka Vedoucí lékař - odd. lékařské mikrobiologie Zubní instrumentář/-ka Vedoucí compliance Optometristé Farmaceutický asistent/asistentka Všeobecná sestra s osvědčením Všeobecná zdravotní sestra - zubní instrumentařka Praktický lékař pro dospělé Oční optik, optička Všeobecná/ý sestra/bratr - dětská/ý sestra/bratr Oční optik/-čka Optometrista Zdravotní sestra Zdravotní sestra/ zubní instrumentářka Pečovatel/ka Sociální pracovník v komunitním centru o krok dál Zubní lékař Optometrista Lékař/ka Zdravotní sestra směnná Všeobecná zdravotní sestra s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu Optometrista Uklízeč/ka Fyzioterapeut Lékař/ka se specializací nebo odbornou způsobilostí Optometrista Optometrista Všeobecná sestra Optometrista Všeobecná sestra/bratr Pracovníci v sociálních službách Zdravotničtí asistenti (praktické sestry) Optometrista Pečovatel/ka (pracovníci v sociálních službách) * Sanitáři Všeobecná sestra poliklinických služeb Školní psycholog/žka Pečovatelé do terénu Pracovníci v sociálních službách pro sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi mozaika Všeobecné zdravotní sestry/bratři Uklízeči / osobní asistence Pomocnice úklidu Všeobecná sestra - anesteziologické oddělení Optik Pečovatel/ka (pracovníci v sociálních službách) * Lékař Staniční sestra Primář/ka - lékař/ka oddělení poliklinických služeb Zdravotní sestra Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních Zdravotní sestra v ds Lékař v gynekologii a porodnictví Optik-optička Pečovatel/ka (pracovníci v sociálních službách) Lékaři Lékař / lékařka Všeobecné sestry Dentální hygienisti Lékař / lékařka Optici Sociáloní pracovník/pracovnice Pečovatel/ka (pracovníci v sociálních službách) Pracovník/pracovnice v sociálních službách Zdravotní sestry, zubní instrumentářky Dentální hygienisti Pracovnice / pracovník v sociálních službách - pečovatel/ka Řidiči zdravotnické dopravní služby Všeobecná zdravotní sestra/bratr Zdravotní sestra Uklízeč/ka Optometrista-optometristka Sanitář/sanitářka Praktický/á lékař/ka pro dospělé Uklízeč/ka Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester) Optometristé Uklízeči a pomocníci v sociálním zařízení - dpp Vedoucí všeobecná sestra Uklízeč/ka Lékař se specializací v oboru psychiatrie Staniční sestry Praktické sestry Pracovník/ce v sociálních službách Veterinární technik Pracovník úklidu - uklízečka Všeobecné sestry Sanitář/ka Lékař s odbornou specializací v oboru oftalmologie Nutriční terapeut/ka Všeobecná sestra - dps u kašny Praktický zubní lékař Pracovník úklidu - uklízečka Všeobecná sestra - dps vážany Oční lékař/ka Všeobecná sestra - chirurgické oddělení Odborný administrativní pracovník v oblasti zdravotnictví Zubní instrumentář/instrumentářka Lékaři Lékař / lékařka Zdravotní sestra/bratr - zubní instrumentář/instrumentářka Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví (zamk) Sociální pracovník/pracovnice Zdravotní sestra/bratr Pracovník/pracovnice v sociálních službách Pracovník/pracovnice v sociálních službách - přímá obslužná péče Zubní instrumentář Všeobecná sestra Zpracování lekařské dokumentace Uklízeč -ka - brigáda Hlavní sestry v oblasti zdravotnictví Pracovník/pracovnice pečovatelské služby Lékař/ka Zubař - zubařka Sociální pracovníci Zdravotní sestry do ordinace praktického lékaře Pracovník odborného zacházení ve vězeňství - psycholog Veterinární asistent(ka) Lékař - diabetolog Sanitář Uklízeč/ka Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních Pracovník / pracovnice v sociálních službách Sociální pracovník/-ice Psycholog pro děti; psycholog pro dospělé Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester) Pokojská Laborant/ka nebo zdravotní laborant/ka Pečovatelka Odborný pracovník/ce v laboratorních metodách - nrl pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění Sanitář/sanitářka Pracovník/ce v sociálních službách Lékař/ka - nrl pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění Fyzioterapeut/ka Dentální hygienista/ka Sociální pracovník/ce pro klubíčko sociálně akvizační služba pro rodiny s dětmi Data manager pro klinické studie Lékař/ka- pohotovost pro dospělé Pracovníci v sociálních službách Zdravotní sestra/bratr Praktická sestra/bratr Pečovatel(ka) Pracovníci v přímé obslužné péči - svitavy Pracovníci přímé obslužné péče Všeobecné sestry/praktické sestry na interní oddělení Pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče Pracovník/ce v sociálních službách - pečovatel/ka v domě pro seniory Všeobecná sestra Pečovatel/ka Optik Pracovník/nice v přímé obslužné péči Pracovníci v sociálních službách Masér/ka Pracovníci v sociálních službách Fyzioterapeuti s osvědčením Uklízeč/ka Úklid Pracovníci v sociálních službách Vedoucí střediska péče o duševní zdraví jičín Pracovník/ce v sociálních službách - pečovatel/ka v domově se zvláštním režimem Lékaři bez atestace (v oborech praktického lékařství) Fyzioterapeuti specialisté Lékař / lékařka Pracovníci v přímé obslužné péči - svitavy Fyzioterapeut/ka Zubní instrumentáři Lázeňský pracovník/ce Zdravotničtí asistenti (praktické sestry) Všeobecné sestry Zdravotní sestra Dentální hygienisti Pracovníci v sociálních službách Lékař bez atestace Všeobecná sestra/bratr Sociální pracovník/ce Zubní lékař/ka bez specializace Fyzioterapeut/ka Všeobecné sestry se specializací Zdravotní masér/ka Všeobecná nebo praktická sestra (zdravotnický asistent) Praktické sestry Zdravotní sestry Přírodovědní analytik - diagnostik/čka Zubní technik /technička - fixní náhrady Zdravotní sestra Zubní technici Všeobecná sestra Lékař/ka Zdravotní sestra Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester) Praktické sestry Fyzioterapeut/ka s osvědčením Zdravotní laborant/ka Pracovník v sociálních službách - školní asistent Sanitář / sanitářka do ldn jaroměř Zdravotní sestra v terénní péči Uklízeč/ka Sociální pracovník/ce Ergoterapeut Zdravotně sociální pracovník/pracovnice Sociální pracovník/pracovnice Oční lékař - oftalmolog Zdravotní sestra Pracovník /pracovnice v sociálních službách Pracovník/nice v sociálních službách Všeobecné sestry Lékař na chirurgické oddělení Sociální pracovníci organizace Zdravotní sestra všeobecná Sociální pracovnice/pracovník Lékař pro orl oddělení Všeobecná sestra, dětská sestra, sestra pro péči v psychiatrii Sanitář/sanitářka Zubní lékař/ka Sanitář / sanitářka na interní oddělení Pracovník v sociálních službách § 116 a) Fyzioterapeut Všeobecná/-ý zdravotní sestra/bratr Vedoucí/sociální pracovník/ce občanské poradny Sociální pracovník/nice do rané péče a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra Pracovník v sociálních službách Pracovník/ce terénních sociálních služeb Sestra do zubní ordinace Lékař/ka v interních oborech Ostatní odborní pracovníci v oboru zdravotnictví jinde neuvedení - obchodní zástupce Pracovník/ice v sociálních službách Uklízeč/ka Zubní instrumentáři Sociální pracovníci Všeobecné sestry se specializací Ergoterapeut/ka Zdravotní sestra na urologické ambulanci Vedoucí lékárník/ce Praktická sestra na doprovod pacientů Všeobecná sestra na doprovod pacientů Pracovník/ce v sociálních službách Pracovnice / pracovník úklidu Vedoucí sociálních služeb Sociální pracovník, pracovnice v oblasti péče o seniory Všeobecná sestra pro odběrovou místnost Produktový specialista / specialistka kvality Pracovník/nice v sociálních službách Sanitáři Pracovníci v přímé obslužné péči - široký důl Lékař na oddělení lůžkové rehabilitace Optometrista/optometristka Sociální pracovník/pracovnice Lékař do oční ambulance Lékař Zdravotní sestra, ortodontická asistentka Klinický psycholog/ psycholožka, psycholog/psycholožka ve zdravotnictví Fyzioterapeut Zubní lékaři Vedoucí střediska humanitární, krizové, sociální a vzájemné pomoci, střediska naděje Všeobecná zdravotní sestra Pečovatel/ka do terénu - zástup za dlouhodobou nemoc Technik/čka oddělení zdravotnické techniky Sociální pracovník, pracovnice v občanské poradně Ergoterapeut Zdravotní sestra Sociální pracovník/ce - case manager (pracovník zodpovědný za případové vedení) pro koordinaci podpory v oblasti dlouhodobé péče Uklizečka Senior medical writer Sociální pracovník služby právní poradna mezi paragrafy Všeobecná sestra Optometrista/-tka Uklízeč /ka Uklízeč/ka Uklízeč/ka Odborní administrativní pracovníci v oblasti zdravotnictví Lékař/ka bez atestace - oddělení interny * Ostatní psychologové Pracovník/ce v sociálních službách Pracovník/ce v sociálních službách Sociální pracovník/ce Všeobecné sestry se specializací Fyzioterapeut/ka Pracovník v sociálních službách Technik/technička zdravotní evidence Lékaři v interních oborech Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních Sociální pracovník/nice Pracovníci v sociálních službách Odborný/á pracovník/pracovnice pro zpracování lékařské dokumentace Pracovníci osobní péče v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a v příbuzných oblastech Pečovatel/ka v terénní pečovatelské službě - česká třebová Pracovník v sociálních službách Zdravotní sestra Uklízeč/ka - dělník/ce ve zdravotnickém zařízení Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru geriatrie Lékaři se specializací všeobecné praktické lékařství Lékaři se specializovanou způsobilosté v odboru diabelotogie Lékaři se specializovanou způsobilosté v odboru otorinolaryngologie Všeobecné sestry Lékaři bez atestace (v oborech praktického lékařství) Lékař se všeobecnou atestací Pracovník v sociálních službách Praktická sestra Sanitář Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních Ostatní pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče Úklidoví pracovníci Farmaceuti (bez specializace/veřejné lékárny) Farmaceutičtí asistenti Psycholog/psycholožka, terapeut/ka Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví Lázeňský/á - sanitář/ka Maséři ve zdravotnictví Masér/ka pro zdravotnictví Zdravotní sestra/bratr Farmaceut se specializovanou způsobilostí v laboratorních a vyšetřovacích metodách ve zdravotnictví Pharmacovigilance officer Pharmacovigilance associate Junior automation developer Medical writer Pharmacovigilance assistant Junior medical writer Junior pharmacovigilance officer Senior pharmacovigilance assistant Senior pharmacovigilance officer Senior pharmacovigilance associate Junior pharmacovigilance associate Farmaceut se specializovanou způsobilostí v laboratorních a vyšetřovacích metodách ve zdravotnictví Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních Psychologové Optometrista Pracovník/ce v sociálních službách Dentální hygienisti Všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí Psychologové Zubní instrumentař/ka Pracovník/ce v sociálních službách Sociální pracovník/ce - vedoucí - přímá péče Zdravotní laborant se specializovanou způsobilostí v oboru Zdravotní sestra/bratr Oční optik Zubní lékaři bez specializace Zubní lékaři bez specializace Dentální hygienisti Zdravotník na škole v přírodě Zubní instrumentáři Zubní technik/technička Pracovník / pracovnice v socilálních službách Dentální hygienista/tka Sociální pracovník/-ce Pracovníci v sociálních službách - pečovatelé Sociální pracovník/ce Pracovník/pracovnice v sociální službě Veterinární inspektor/ka - vedoucí oddělení vhs Optometrista (ž/m) Sociální pracovník Primář/ka interního oddělení - náborový příspěvěk až 300.000,-kč Pečovatelé (pracovník přímé péče) Pracovník v sociálních službách Zdravotnický asistent pro provoz operačního sálu plastické chirurgie Zubní instrumentáři Zdravotní sestra Optometrista/ka Pečovatelka - pracovník přímé péče Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester) Zdravotnický asistent - asistent lékaře Optometrista/ka Školní psycholog Všeobecný praktický lékař Zdravotní sestra Úklidový pracovník/ce Nutriční terapeut Všeobecná zdravotní sestra, zubní insturmentářka, zdravotnický asistent Praktická sestra Praktická sestra Všeobecná sestra bez specializace Praktický lékař pro děti a dorost Pečovatelé v domácnosti Všeobecná sestra v ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních Praktický lékař pro děti a dorost Všeobecné sestry Zdravotní sestra/bratr Oční lékaři - oftalmologové Praktické sestry Zubní instrumentáři Přímá obslužná péče, pečovatel/ka Zdravotní sestra/bratr - zubní instrumentář/ka Všeobecná sestra bez specializace (kromě dětských sester) Zdravotní sestra Zdravotní sestra Pracovníci sociálních služeb - asistent/ka Pracovníci sociálních služeb - asistent/ka denního stacionáře Pracovníci sociálních služeb - asistent/ka Psycholog(žka) Veterinární technici a asistenti Úklidové služby Vedoucí optiky Praktičtí lékaři Všeobecné sestry bez specializace Pracovníci v sociálních službách Zubní lékař/lékařka Lázeňská Všeobecná sestra s osvědčením Osobní asistent/ka Pracovníci v sociálních službách - pečovatelé Všeobecná sestra s osvědčením Všeobecná sestra s osvědčením