Co dělat se zaměstnancem, který nechodí do práce

Tagy:

Datum vložení

vložen před 836 dny


Mít pod sebou zaměstnance není žádná výhra. Musíte za něj platit odvody, neustále pro něj připravovat školení, starat se o motivaci k práci, o nábor nových členů posádky zaměstnanců či o odstranění nevyhovujících osob. Tu a tam dochází k rozvázání smluvního vztahu, k vážnému onemocnění a neschopnosti dočasně plnit pracovní povinnosti a k řešení určitých nestandardních situací.

Jednou takovou je také neomluvená nepřítomnost zaměstnance v práci. Jednou by se to ještě dalo pochopit. Každý je jenom člověk, chybovat je přirozené. Mohl třeba zapomenout ohlásit, že nedorazí kvůli pohřbu dobrého kamaráda nebo se mu ráno nechtělo z postele, protože včerejší noc jej příliš společensky znavila. Těch možností je spousta.

Jenže co když se tyto situace opakují. Zaměstnanec často porušuje předpisy a do zaměstnání prostě nechodí. Opakovaně či dlouhodobě. Jaké má možnosti ten, který mu poskytl práci a mzdu?

Pozor na sankce za nepřítomnost

Dříve takové absence v práci, musel zaměstnavatel projednat a dobrat se stejného výsledku s odbory, pokud v jeho podniku jsou. Od roku 2012 je tento krok lehce pozměněn. Jednat s nimi stále musí, ale už se nemusí dobrat výsledku. Zaměstnavatel má tudíž volnou ruku a vše probíhá rychleji. Nikdo totiž netouží po tom, mít pod sebou nezodpovědnou osobu déle, než je nezbytné.

I zde funguje zákon akce a reakce. Nedorazíš do práce, stihne tě trest. A tak je to naprosto v pořádku.

Jsou tři druhy sankcí, které lze udělit. Vždy by však měl být brán v úvahu zaměstnanec jako celek. Jeho předchozí přístup, délka neomluvené doby, výkon v práci, obliba v kolektivu, náročnost obsazení jeho pozice někým jiným, vzniklá škoda způsobená nedodržením předpisů apod.

  1. Krácení dovolené – Pokud je nepřítomnost rovna celému jednomu pracovnímu dni (zmeškaný den práce musí být v jednom kalendářním roce, nelze sčítat např. půlden z roku 2018 a půlden 2019), lze strhnout zaměstnanci 1 až 3 dny dovolené v témže roce. Zároveň je však nutné dodržet nařízení, že za jeden kalendářní rok výkonu práce u jednoho zaměstnavatele, náleží zaměstnanci alespoň dva týdny dovolené.
  2. Krácení mzdy – Mzda je odměnou za vykonanou práci. Zákon hovoří jasně. Jestliže se nedostavíte práci vykonat, nemusíte být za ni ohodnoceni. A zkušenost hovoří jasně. Zaměstnavatel nic nedá zadarmo.
  3. Výpověď – Pokud se do zaměstnání nedostavíte ani po 3 dnech, můžete obratem očekávat písemnou výpověď. Stačí, když vám je doručena na místo trvalého pobytu. Pokud ji nepřevezmete v místě bydliště, ani na poště do deseti dnů od pokusu doručení, považuje se za platnou. Výpověď je nejpřísnějším trestem. A lze ji za určitých podmínek a okolností dostat i na hodinu. Nová pozici se vám pak bude hledat velmi obtížně.

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 451903 nabídek