Nástup do zaměstnání ve svátek, sobotu či neděli

Tagy:

Datum vložení

vložen před 661 dny


Ve chvíli kdy si zajistíte novou práci, ať už jde o vaši první nebo přecházíte odjinud, je potřeba dojednat spoustu dalších věcí. Jsou to např. různá školení, nutná projít před tím, než začnete práci skutečně vykonávat, projít lékařskou prohlídkou a podepsat pracovní smlouvu.

Školení jsou nezbytná pro bezpečnost práce a pro správný výkon. Lékařskou prohlídkou u sjednaného lékaře zase potvrdíte svůj zdravotní stav a způsobilost k výkonu práce. Co se týká podpisu smlouvy, zde je spousta věcí, které je potřeba do ní zanést a vámi zkontrolovat.

Na co dát pozor při podpisu smlouvy

  • Druh úvazku a počet hodin – Jedná se o plný, zkrácený či poloviční úvazek a kolik hodin týdně je nutné odpracovat (lze vyjádřit i jinak)
  • Osobní a identifikační údaje vaše a vašeho zaměstnavatele – Bez toho nebude zřejmé kdo a s kým tu smlouvu podepsal
  • Místo výkonu a druh práce – Je nutné uvést veškeré vaše povinnosti
  • Výše mzdy – Je často uvedená přímo ve smlouvě, pokud ne vyžádejte si mzdový výměr
  • Doba dovolené – Ze zákona je nárok na min. 4 týdny
  • Přesčasy – Jak budou řešené a zda se budou proplácet
  • Benefity – Poskytuje zaměstnavatel výhody? Za jakých podmínek?
  • Den nástupu do zaměstnání – Může se lišit se dnem podpisu smlouvy, musí být ve smlouvě přesně uveden, respektive tak, aby bylo zřejmé, o jaké datum jde

Při podpisu smlouvy si dejte pozor na to, kdy vám započne pracovní poměr. Může se totiž také stát, že u předchozího zaměstnavatele ukončíte pracovní vztah k 30. dubnu, ale den nástupu do nové práce je stanoven na 2. května, protože je 1. 5. státní svátek a zaměstnavatel vám tento den nechce připsat. Je tedy nutné, se na ten jeden jediný den přihlásit na úřad práce anebo si jinak zajistit úhradu zdravotního pojištění.

Jak jinak můžete využít pracovní smlouvu

Den nástupu a den podpisu smlouvy se může lišit. Je to dáno tím, že si tímto dokumentem zajišťuje své pracovní místo. Můžete ji také předkládat na úřad práce, kvůli vyřazení z evidence uchazečů. Lze tím ukázat svým učitelům a mistrům, že jste našli práci a hned po ukončení studia nastupujete. Dokazujete tím, svou šikovnost.

Občas se stane, že skutečný první den vašeho nového zaměstnání, může připadnout na svátek anebo na víkend. Nemusí se pokaždé jednat o pracovní den. Pokud vaše pracovní doba zahrnuje i výkon práce v tyto speciální dny, budete muset přijít v čas, svátek nesvátek, pokud vám nevznikne nějaká překážka např. úraz. O tom je nutné zaměstnavatele vyrozumět nejpozději do týdne. Pokud tak neučiníte, může být pracovní smlouva zrušena.

Zdravotní a sociální pojištění

Co se týká zdravotního pojištění, nabývá účinnosti dnem nástupu, uvedeném ve smlouvě. To platí i u sociálního pojištění.

I když první den vašeho zaměstnání byl svátek, sobota či neděle a vy jste tudíž došli až v následující pracovní den, máte nárok na náhradu mzdy a na odpovídající dovolenou.

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 435193 nabídek