Otec na mateřské dovolené a zaměstnání

Tagy:

Datum vložení

vložen před 1026 dny


Očekávání narození potomka je pro mnohé radostnou událostí. Vždyť vlastní dítě je to nejhezčí co život přinese. Dívat se na něj, jak roste a jak se vyvíjí. Je však známo, že malé miminko potřebuje neustálou láskyplnou péči dospělé osoby. Odjakživa na mateřskou chodili výhradně ženy, tedy maminky. V posledních letech se však do domácího prostředí odebírají i muži, tatínci. Tak jako se zrovnoprávňuje postavení žen vůči mužům, zasahuje toto hnutí i opačným směrem. I muži cítí potřebu být nablízku svému dítěti a chtějí se, co nejvíce podílet na jeho výchově a péči o něj. Někdy jsou však systémem tatínci prakticky donuceni, přebrat otěže a starat se o malého synka či dcerku sami.

Možné příčiny muže na mateřské

Bývá tomu zpravidla v případech, kdy žena přináší do rodinné kasy víc financí než zmíněný muž. Pak je zcela logické, že se na mateřskou vydá ten méně vydělávající, aby zůstal zachován co nejvyšší standard rodiny, jaký jen lze. Často se totiž nejedná o prvního potomka, ale v domácnosti už nějací předchozí potomci žijí také. A je třeba myslet především i na ně.

Dalším motivem mateřské dovolené přes otce je situace, kdy žena nemá právo na pobírání peněžité pomoci v mateřství. Nesplnila podmínky dané zákonem a je pro ně jednodušší, aby ona zůstala v práci a její druh naopak doma. Mateřská dovolená trvá zhruba půl roku, není tedy výjimkou, že se poté role obrátí a družka nastupuje do role matky místo otce, a to 24 hodin denně v pohodlí domova.

Stejně jako žena i muž, respektive otec dítěte, musí splňovat zákonem dané podmínky. Tím je myšlena účast na nemocenském pojištění a to v minimálním rozsahu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou dovolenou. Dále je nutné mít uzavřenou písemnou dohodu o péči dítěte, která je podepsána jeho matkou. Tato dohoda se sjednává nejdříve od sedmého týdne věku dítěte. Nejkratší doba, na kterou je možné tento dokument vyhotovit je 7 po sobě jdoucích dnů. Poté se muž může vrátit do práce a dítě přenechat opět v péči matky.

V případě otce je délka mateřské 22 týdnů. K dohodě se na příslušný úřad OSSZ přikládá také žádost o PPM.

Nehrozí ztráta zaměstnání

Co je jistě potěšující a příjemná zpráva, je fakt, že po dobu čerpání mateřské či rodičovské dovolené nemůže zaměstnavatel muži podat výpověď. Je v tzv. ochranné lhůtě.

Jak již bylo napsáno výše, muž může mateřskou dovolenou po sedmi dnech trvání převést na ženu, která bude místo něj soustavně pečovat o dítě a on sám se může vrátit do zaměstnání. Co se týká čerpání rodičovské dovolené, která muži náleží od narození dítěte až do jeho tří let, může ji čerpat i přerušovaně a zaměstnavatel musí vždy držet jeho pracovní místo.

A na závěr je důležité sdělit, že aby nedošlo ke krácení dovolené (to nastává na rodičovské dovolené muže po uplynutí doby, kdy žena může čerpat mateřskou dovolenou), musí zaměstnavatele požádat o její poskytnutí, bezprostředně na dobu ukončení rodičovské dovolené.

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 451903 nabídek