Oznámení o nástupu do zaměstnání OSSZ

Tagy:

Datum vložení

vložen před 640 dny


Jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec má svá práva, ale i své povinnosti. To, že vás někdo zaměstná, nabídne místo, lépe řečeno, že se stane zaměstnavatelem, sebou nese i oznamovací povinnostnejen vůči pojišťovnám, ale i vůčiOkresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

Člověk se stane zaměstnavatelem, tzv. chlebodárcem, ve chvíli, kdy uzavře pracovněprávní vztah s prvním jedincem. To pak zajde na úřad, spadající dle místa sídla a vyplní přihlášku do registru zaměstnavatelů. Tam uvede své základní identifikační údaje, jako jsou den vzniku zaměstnavatele, počet zaměstnanců atd., dále počet a seznam mzdových účtáren a jejich údaje a informace o veškerých účtech vedených u peněžních ústavů doma i v zahraničí.

Může se jednat o prvního a zároveň posledního zaměstnance, to však nemění nic na tom, že obratem musí jedna i druhá strana vyplnit a podepsat několik úředních dokladů a papírů. Je však nutné uvést na pravou míru, kdy přesně musí zaměstnavatel tuto novou skutečnost oznámit Okresní správě.

Typy smluv práce

Je to ve chvíli kdy uzavře pracovněprávní vztah s osobou, které na základě toho vznikne nemocenské pojištění. To se děje při podpisu klasické pracovní smlouvy, při uzavření Dohody o provedení práce (DPP)a Dohody o pracovní činnosti (DPČ). U první zmíněné smlouvy nezáleží doba, na jakou byla dohodnuta. Platí to jak na dobu určitou, tak i na dobu neurčitou uvedenou ve smlouvě. U Dohody o provedení práce vzniká účast na nemocenském pojištění ve chvíli, kdy je příjem vyšší než 10 000 Kč měsíčně, u Dohody o pracovní činnosti je to pak částka 2 500 Kč.

Jak dlouho, jak rychle, je zapotřebí zajít na danou instituci? Je dána lhůta osmi kalendářních dnů. Těm začíná odpočet od prvního dne nástupu do zaměstnání prvního zaměstnance. Tento limit upravuje zákon o nemocenském pojištění. Osm dnů zaměstnavatel dostává i na oznámení všech změn údajů, které uvedl v přihlášce do registru. Týká se to i přihlášení či odhlášení mzdové účtárny. A provedené veškeré změny a opravy v údajích zaměstnanců.

Další skutečností, která vás donutí navštívit sociální správu je přijetí do zaměstnaneckého poměru dalšího zaměstnance a tomu vznikne nárok na nemocenském pojištění. Jak jinak, lhůta je osm dnů. Platí i pro ukončení pracovního poměru a pro zaniknutí vás jako zaměstnavatele. Na vše slouží tiskopisy: Oznámení i nástupu do zaměstnání (skončení) aOdhláška z registru zaměstnavatelů.

Jiný případ, kdy vzniká povinnost

Je ještě jedna možnost. Zaměstnavatel přijme zaměstnance do zaměstnání malého rozsahu, tj. když vydělá na DPČ méně než 2 500 Kč nebo na DPP míň než 10 000 Kč. Pak je na oznámení nástupu lhůta do dvacátého kalendářního dne po měsíci, ve kterém došlo ke vzniku účasti na pojištění.

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 435193 nabídek