Důležité osobní překážky v práci

Tagy:

Datum vložení

vložen před 580 dny


Snad už každému se stalo, že aniž by chtěl, zkrátka do práce dorazit nemohl. Ne vždy to přitom musí být nemoc – takový dopravní kolaps z důvodu nepříznivého počasí úplně postačí. Někdy zase situaci zkomplikuje svatba v pracovní den. Jenže co s tím? Opravdu musíte čerpat už tak krátkou dovolenou, nebo existuje i jiné řešení?

Co jsou osobní překážky

V zákoníku práce najdete definovány překážky na straně zaměstnance. To jsou případy, kdy nemůžete z oprávněných důvodů dorazit do práce – například kvůli tomu, že vedle svého zaměstnání vykonáváte ještě veřejnou funkci a čeká vás schůze, která se nemůže uskutečnit mimo vaši pracovní dobu. Nebo jste třeba členem dobrovolného záchranného sboru a musíte neprodleně na výjezd.

Konkrétně za osobní překážky se považuje, když:

  • Jste na mateřské nebo rodičovské dovolené;
  • Jste v dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě;
  • Ošetřujete osobu blízkou;
  • Pečujete o dítě mladší 10 let;
  • Jiné důležité osobní překážky.

Právě poslední bod, tedy důležité osobní překážky, rozvedeme podrobněji.

Svatba a narození dítěte

Pokud vstupujete do svazku manželského, máte nárok na jeden den placeného volna, který využijete k účasti obřadu, a na 1 den neplaceného volna.

Na jeden den placeného volna mají také nárok rodiče, kteří se účastní svatebního obřadu svých dětí. Ve stejném rozsahu se placené volno poskytuje také dětem při sňatku jejich rodičů.

V případě narození dítěte, má druh či manžel rodičky nárok na placené volno v nezbytně nutném rozsahu, které využije k převozu rodičky do zdravotnického zařízení a zpět. Pokud chcete být při porodu manželky či družky přítomni, máte také nárok na volno, nicméně už neplacené.

Úmrtí blízkých osob

Pokud vám zemře osoba blízká, pak máte nárok na:

  • 2 dny placeného volna při úmrtí manžela, druha nebo dítěte. Dále 1 den placeného volna pro účast na pohřbu;
  • 1 den placeného volna k účasti na pohřbu vašeho rodiče a sourozence, rodiče a sourozence vašeho manžela, manžela dítěte nebo manžela sourozence. Pokud zařizujete pohřeb těchto osob, pak máte nárok na další den placeného volna navíc.
  • Volno v rozsahu nezbytně nutném, nejvýše však na jeden den, se poskytuje, pokud se účastníte pohřbu prarodiče nebo vnuka, prarodiče manžela nebo jiné osoby, která s vámi žila v době úmrtí ve společné domácnosti. Pokud zařizujete pohřeb těchto osob, náleží vám den placeného volna navíc.

Stěhování

Pokud se stěhujete, zaměstnavatel je povinen vám na vaši žádost poskytnout neplacené volno na nezbytně dlouhou dobu, maximálně však na 2 dny.

Dopravní komplikace

Pokud došlo k nepředvídanému přerušení dopravního provozu nebo ke zpoždění dopravních prostředků, pak máte nárok na neplacené volno, a sice na nezbytně nutnou dobu. Ovšem pozor – toto platí pouze tehdy, pokud jste se do práce nemohli dopravit včas jiným způsobem.

Hledání nového zaměstnání

Pokud vám u stávajícího zaměstnavatele běží výpovědní lhůta, můžete čerpat neplacené volno, které je určeno pro hledání nového zaměstnání – tedy zpravidla k účasti na pohovorech. Poskytuje se v rozsahu nezbytně nutném, maximálně na jeden půlden v týdnu, a to po dobu délky výpovědní lhůty. Jednotlivá volna můžete slučovat – pokud vás tedy čeká náročný pohovor, který bude trvat celý den, můžete si vzít neplacené volno za předpokladu, že jste týden před tím daný půlden nevyčerpali.

Doprovod blízkých osob k lékaři

Pokud je nutné, abyste doprovodili manžela (druha), dítě, rodiče nebo prarodiče na ošetření, můžete čerpat placené volno v nezbytně dlouhém rozsahu, maximálně 1 den. Jestliže k lékaři doprovázíte jinou osobu než osoby zmíněné, na volno máte také nárok, ale bez náhrady mzdy. Volno se uděluje pouze za předpokladu, že vyšetření nešlo provést mimo pracovní dobu a doprovod byl nezbytný.

Autor: Martina Polamová

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 437937 nabídek