Hlavní pracovní poměr a dohoda o provedení práce

Tagy:

Datum vložení

vložen před 585 dny


Jsou situace, které donutí lidi, hledat další formy přivýdělku. Stávající mzda v současné práci není dostačující nebo se druhý partner nečekaně objeví na dlouhodobé neschopence. Výše financí nestačí na koníčky a záliby, ale pokryje pouze výdaje spojené s bydlením a stravou. Můžou se vám zvýšit nároky na stav bydlení. Zpravidla to je ve chvílích, kdy zakládáte rodinu anebo očekáváte příchod na svět vícerčat.

Další práce je nutnost

Ať už jsou vaše pohnutky k tomu, hledat druhou práci jakékoli, je třeba znát zákony a jejich znění, jak se k dané věci staví. Lze pracovat na smlouvu a k tomu mít druhou práci na Dohodu? Existují dva typy dohod: Dohoda o provedení práce a Dohoda o pracovní činnosti. V dnešním článku nás zajímá ta první, oblíbenější.

Hlavní pracovní poměr může být fyzicky náročný, ale pořád se dají i kromě něj, během dne vykonávat další činnosti. Lze si tak přivydělat a volný čas, respektive doba mimo práci, může být kvalitně využitá. Lze si tak buď se současným zaměstnavatelem anebo s úplně nějakým jiným člověkem domluvit další práci. Povětšinou je to na Dohodu o provedení práce DPP, která je omezující pouze časem, který můžete této práci věnovat. Maximum je 300 hodin ročně.

Takovýchto dohod můžete mít sepsáno, kolik vás jen napadne. Počet není limitován. Proto se takové dohody často využívají na sezónní práce.

Co je třeba vědět je to, že každá taková smlouva musí být sepsána písemně a potvrzena podpisem oběma stranami. Výpovědní lhůta je zákonem stanovena na 15 dnů bez nutnosti udání důvodu. Je možné si pro každého zaměstnavatele dohodu o provedení práce obohatit o vlastní vsuvky. Někdo se domluví na dietách, na cestovních náhradách apod. Jednoduše na tom, co v ní běžně není.

Osvobození od plateb pojištění

Důvod, proč je to velmi oblíbený způsob sjednání práce, je ten, že pokud výdělek nepřesáhne deseti tisíc korun za měsíc, neodvádí se za vás zdravotní a sociální pojištění a ani se takové příjmy, nemusí nikde přiznávat. Pokud máte u jednoho zaměstnavatele takových dohod víc, příjmy se sčítají a deset tisíc korun je hranice i pro jejich součet. Pokud je vyšší, už samozřejmě odvádíte to stejné, jako z běžného klasického zaměstnání.

Co se týká k prohlášení k dani (mnozí znají jako růžový tiskopis), to lze podepsat v jednom kalendářním měsíci pouze u jednoho zaměstnavatele. Na základě toho od vašeho příjmu odečte 15% srážkovou daň, a buď uplatní, nebo neuplatní daňové bonusy.

Spousta lidí si takové práce sjednává, když pracuje na směny. Krátký, dlouhý týden a druhé zaměstnání ve volné dny, už není ničím neobvyklým. Někdy si to situace takto žádá. Pozor na sjednávání dohod se stejným zaměstnavatelem, který vás chce jen vykořisťovat a vylákat tak na vás, spoustu přesčasů, které vám zaplatí za menší peníze, než pokud by to bylo na smlouvu. U dohody je totiž rozhodná částka minimální mzda.

A poslední věcí, kterou si řekneme je to, že se spousta lidí domnívá, že když podepíše DPP či DPČ musí neprodleně tuto skutečnost ohlásit svému zaměstnavateli. To je chybné vyložení. Zákon nic takového neuvádí. Jde o vaši soukromou věc. Pokud byste narazili na problém, obraťte se na inspektorát práce.

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 437937 nabídek