Jak dlouho můžu být na Úřadu práce

Tagy:

Datum vložení

vložen před 1029 dny


V minulém článku jsme si řekli, jak postupovat v případě ztráty zaměstnání. Teď přejděme k otázkám, které souvisí s evidencí uchazečů o zaměstnání. Jak dlouho můžu být evidován na ÚP? Kdy evidence končí? Mohou mě z Úřadu práce vyloučit? Co pro mě znamená vyloučení z Úřadu práce? Na co mám nárok? Odpovědi na tyto otázky vám pomohou dostat se ze zmatku, který ztráta zaměstnání často vyvolá.

Proč je důležité být v evidenci uchazečů o zaměstnání, vedenou Úřadem práce? Zejména proto, že za uchazeče hradí ÚP zdravotní pojištění.  Odvod pojistného ukládá stát jako povinný. Úřad práce jej za pojištěnce hradí po celou dobu evidence. Dalšími důvody jsou výplata podpory v nezaměstnanosti, zprostředkování zaměstnání a u některých uchazečů zprostředkování rekvalifikačního kurzu.

Je evidentní, že evidence na Úřadu práce přináší uchazečům výhodu. Na oplátku však vyžaduje jistou součinnost. Součinnost, která trvá po celou dobu evidence.

Spousta lidí žije v mylné představě, že se zaregistrují na ÚP, ten za ně zaplatí pojištění, a pak mají klid do doby, než si najdou nové zaměstnání. Představa je to hezká, ale je to nesmysl. Součinnost, pamatujete?

Jak dlouho můžu být v evidenci Úřadu práce

Zákon nijak neupravuje délku evidence na ÚP. Na úřadu práce může uchazeč být „jak dlouho chce“, respektive dokud nenajde nové zaměstnání. Další velká výhoda, ale platí pouze za předpokladu, že uchazeč dodržuje podmínky součinnosti a v cestě nejsou důvody pro vyřazení z evidence.

Každý uchazeč o zaměstnání, který je evidován na Úřadu práce, by si měl do hlavy uložit 8 denní lhůtu. 8 dní lhůta uchazeče provází po celou dobu evidence. Do osmi dnů je třeba hlásit jakékoliv změny, které nastanou. Uchazeč najde zaměstnání, přivýdělek, který je souběžný s evidencí, přestěhuje se. Do osmi dnů musí také doložit všechny „omluvenky“, které by mohl potřebovat. Ať už zamešká schůzku s úředníkem, protože byl u lékaře, nebo byl svědčit u soudu. Všechno je potřeba řádně omluvit a doložit.

 Ukončení evidence na Úřadu práce

Důvodů ukončení evidence může být několik. Uchazeč už nechce být evidován a rozhodne se platit zdravotní pojištění jako samoplátce. Najde nové zaměstnání nebo zahájí jinou samostatně výdělečnou činnost. Nezáleží na tom, jestli uchazeč najde vhodné zaměstnání sám nebo s pomocí Úřadu práce. Evidence končí i s výskytem zákonného důvodu k vyřazení. Ty ještě specifikujeme. Další důvody ukončení vyjmenovává zákon. Může to být nástup k výkonu trestu odnětí svobody nebo nástup k výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence. Na úřadu práce nemůže být veden ani člověk, který je šest měsíců držen ve vazbě. V evidenci nemůže být ten, kdo není způsobilý být účastníkem právních vztahů. Pokud je uchazečem cizinec, tak důvodem ukončení evidence v jeho případě může být i zrušení modré karty nebo uplynutí její platnosti. Evidence zaniká i smrtí uchazeče o zaměstnání.

Nejčastější důvody vyřazení z evidence Úřadu práce

K vyřazení z evidence Úřadu práce dochází poměrně často. Důvodů je hned několik. Pamatujte na to, že uchazeč evidencí získává. Proto si Úřady dávají pozor na dodržování zákonných podmínek. Kdo nedodržuje, má smůlu. Vyřazen může být ten, kdo najde nové zaměstnání a tuto skutečnost na ÚP nenahlásí ve lhůtě 8 dnů. Nebo uchazeč, který si nalezl přivýdělek, jež je souběžný s evidencí a nenahlásil jej. Nebo pokud ve stanoveném termínu nedoloží výši výdělku. Uchazeč neplní povinnost součinnosti. Například nechodí na konzultace či na sjednané pracovní pohovory. Pokud poruší povinnost nahlásit jakékoliv skutečnosti, které mají vliv na zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. V případě zmeškání schůzky, pohovoru nebo rekvalifikačního kurzu je nutné dodat relevantní potvrzení nepřítomnosti (potvrzení od lékaře) do 8 dnů, pokud tak uchazeč neučiní, bude také vyloučen.

S dodržováním součinnosti a respektováním ohlašovací povinnosti se pojí i přiznání podpory v nezaměstnanosti. Je proto důležité, aby každý uchazeč věděl, co se od něj očekává a to respektoval. V takovém případě mu evidence na Úřadu práce přinese hlavně pozitivní prospěch.

 

 

 

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 451903 nabídek