Jak podat výpověď ze zaměstnání dohodou

Tagy:

Datum vložení

vložen před 760 dny


Žádný pracovní poměr nemusí trvat věčně. Způsobů ukončení pracovního poměru je několik ať už jde o výpověď, podepsání dohody, nebo okamžité skončení pracovního poměru.

Zaměřme se na to, jak podat výpověď dohodou. Důležitým poznatkem je, že „výpověď dohodou“ je špatné označení. Existuje zásadní rozdíl mezi výpovědí a dohodou. Výpověď je jednostranný právní úkon, zatímco dohoda je dvoustranný právní úkon. Aby byla dohoda platná, je nutný souhlas obou figurujících stran. Výpověď dohodou tedy není možná na rozdíl od podepsání dohody.

Proč ukončit pracovní poměr dohodou?

Důvodem návrhu na sepsání dohody o ukončení pracovního poměru je zpravidla potřeba ukončení pracovního poměru dříve, než po uplynutí výpovědní lhůty.

Co to znamená? Při podání výpovědi ať už ze strany zaměstnance, nebo zaměstnavatele běží takzvaná výpovědní lhůta. Doba, která běží od podání výpovědi, a po kterou je zaměstnanec povinen dál vykonávat stávající práci. Zatímco při ukončení pracovního poměru dohodou končí pracovní poměr ke smluvenému datu.

Největší výhodou podepsání dohody je tedy skutečnost, že pracovní poměr končí ke dni, na kterém se zaměstnanec se zaměstnavatelem domluví.

Na co si dát pozor při "podání výpovědi dohodou"

Navrhuje-li zaměstnavatel ukončení pracovního poměru, měl by být zaměstnanec ostražitý. Proč? Protože pokud jde o návrh na podepsání dohody z organizačních důvodů, náleží zaměstnanci odstupné. Pokud není tento důvod v dohodě uveden a zaměstnanec takovou dohodu podepíše, může se o odstupné snadno připravit.

Další nevýhodou podepsání dohody navržené zaměstnavatelem je i to, že zaměstnance připraví o plat, který by mu náležel po dobu trvání výpovědní lhůty.

Další skutečností, která se pojí s podepsáním dohody o ukončení pracovního poměru, souvisí s Úřadem práce. Uchazeč o zaměstnání, který se hlásí na Úřad práce s tím, že jeho pracovní poměr skončil podepsáním dohody, se tak může připravit o část podpory v nezaměstnanosti. Tato situace platí i pro výpověď podanou zaměstnancem. Výplata nižší podpory v nezaměstnanosti se týká každé výpovědi a každé dohody, která není podána nebo navržena ze závažných důvodů. Závažnými důvody může být péče o nezletilé dítě, může jít o zdravotní potíže nebo skutečnost, že zaměstnavatel zaměstnanci nevyplácí výplatu, na kterou má nárok. V takových případech je podpora v nezaměstnanosti v základní výši. Je povinností zaměstnance prokázat, že dohoda byla podepsána ze závažných důvodů.

Důležitá poznámka. Je-li ukončení pracovního poměru dohodou navrženo z organizačních důvodů a obdrží-li zaměstnanec odstupné, nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti za tolik měsíců, za kolik mu bylo vyplaceno odstupné.

Podepsání dohody o ukončení pracovního poměru je vhodné v situaci, kdy by zaměstnanci byla podaná výpověď za zvlášť závažné porušení pracovního poměru. Za okamžité zrušení pracovního poměru totiž zaměstnanci nenáleží žádná podpora v nezaměstnanosti. Je tak v zájmu zaměstnanec pokusit se vyjednat ukončení pracovního poměru dohodou. I nižší podpora v nezaměstnanosti je lepší než žádná.

Náležitosti dohody o ukončení zaměstnání

Dohoda navržená zaměstnancem i zaměstnavatelem musí obsahovat některé náležitosti.

 • Identifikace účastníků
  • Kdo dohodu uzavírá? Přesná specifikace zaměstnance i zaměstnavatele. Včetně celého jména nebo názvu, IČ, adresy nebo sídla.
 • Obsah dohody
  • V dohodě nemusí být uveden důvod ukončení pracovního poměru. Existují však situace, kdy je lepší důvody uvést. Zejména pokud jde o ukončení pracovního poměru z organizačních důvodů, to kvůli výplatě odstupného. Nebo pokud jde o ukončení pracovního poměru ze závažných důvodů, kterým je například péče o nezletilé dítě. Takové důvody mají vliv na výši podpory v nezaměstnanosti.
 • Datum ukončení pracovního poměru
  • Datum je jednou z nejdůležitějších náležitostí dohody. Je nutné uvést, ke kterému dni pracovní poměr končí.
 • Datum podepsání a podpisy obou stran
  • Dohoda je platná tehdy, podepíší-li jí obě zúčastněné strany. Jde o dvoustranný právní akt, proto s ní musí souhlasit oba účastníci.

 

 

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 435193 nabídek