Jak se platí práce ve svátek

Tagy:

Datum vložení

vložen před 1305 dny


Buďte nad zaměstnavatelem ve výhodě. Znejte a u využívejte svá práva. 

Většina z nás je, byla nebo někdy bude zaměstnána. Každý zaměstnanec má povinnosti, ale také svá práva. Málokdo z nás tato práva zná a ví potřebné informace o zaměstnaneckém vztahu. Pojďme tedy probádat jedno z témat, které je součástí zaměstnaneckého vztahu a je dobré o něm mít relevantní informace. Tímto tématem je „Práce ve svátek“.

Velice často probírané téma, které prošlo velikou změnou. Tuto změnu pocítili zejména majitelé větších obchodních provozoven. Jak to teda je? Kdo musí pracovat i ve svátek? A na jakou odměnu za práci ve svátek máte nárok?

Práce ve svátek je placená extra!

Právní řád České Republiky výslovně stanovuje, které dny jsou státními svátky. Státních svátků máme sedm. Ke státním svátku se pak počítají i takzvané ostatní svátky, kterých je taktéž sedm. Svátky vyjmenovává Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích a o dnech pracovního klidu.

 
Státními svátky jsou dle zákona 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu, 8. květen - Den vítězství, 5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, 6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa, 28. září - Den české státnosti, 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu a 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii.
Mezi ostatní svátky patří 1. leden - Nový rok, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 1. květen - Svátek práce, 24. prosinec - Štědrý den, 25. prosinec - 1. svátek vánoční a 26. prosinec - 2. svátek vánoční 

Přípustná práce ve svátek

Zákon práci ve svátek připouští. Ovšem připouští ji pouze ve stanovených důvodech. Tyto důvody si pročtěte, ať víte, kdy je přípustné po vás práci ve svátek požadovat. Zákonnými důvody jsou:

  • naléhavé opravné práce
  • nakládací a vykládací práce
  • inventurní a závěrkové práce
  • práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu
  • při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech
  • práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva
  • práce v dopravě
  • krmení a ošetřování zvířat
  • práce v nepřetržitém provozu
  • práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele 

Jak se práce ve svátek platí?

Zákon také přesně stanovuje, co vám za práci ve svátek náleží. Pokud tedy ve svátek pracujete, máte nárok na dosaženou mzdu a zároveň náhradní volno. Volno je v rozsahu odpracované doby a zaměstnavatel by vám jej měl poskytnou nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce (následujícího po výkonu práce).  Je však na vaší dohodě se zaměstnavatelem, kdy si náhradní volno vyberete. Měli byste vědět, že zaměstnavatel je povinen, vám náhradní volno poskytnout v zákonem stanovené lhůtě, pokud se nedomluvíte jinak. Za toto náhradní volno vám přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Příplatek za práci ve svátek.

Další variantou je, že se s vámi zaměstnavatel domluví na příplatku k dosažené mzdě (může být stanoveno i v pracovní smlouvě). Příplatek je nejméně ve výši průměrného výdělku. To znamená, že za práci ve svátek vám přísluší 100% příplatek (počítáno z vašeho průměrného výdělku). Tato druhá varianta je alternativou k náhradnímu volnu.  Příplatek vám bude vyplacen s následující výplatou. 

Svátek jako překážka v práci

A co v případě, že svátek připadne na váš obvyklý pracovní den? Představte si to tak, že pracujete od pondělí do pátku a na středu připadá státní svátek. Za takový pracovní den vám náleží náhrada mzdy, která je ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu, která vám v důsledku svátku ušla. Jinak řečeno, když nejdete do práce, protože je svátek, přísluší vám náhrada za ve svátek ušlou mzdu. 

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 451904 nabídek