Jaké doklady na Úřad práce

Tagy:

Datum vložení

vložen před 1152 dny


Ztráta zaměstnání. Situace, která v životě potkala snad každého z nás. Důvody mohou být různé, ale výsledná otázka je vždycky stejná. Co dál? Ne každý má to štěstí, že najde novou práci dřív, než mu doběhne výpovědní lhůta. Navíc ne vždycky výpovědní lhůtu máte. Pokud si nevíte rady, přihlašte se na Úřad práce.

Proč se hlásit na Úřad práce?

Proč zrovna tam? Jedním z důvodů, proč by vaše kroky měly vést na ÚP je odvod pojistného. Každý občan České Republiky je ze zákona povinen hradit zdravotní pojištění. Pokud jste zaměstnaní, toto pojištění odvádí zaměstnavatel. V momentě, kdy o práci přijdete, přechází tato povinnost na vás. Cílem Úřadů práce je pomáhat občanům, kteří přišli o zaměstnání. A tato pomoc zahrnuje i platbu pojistného. Když na na Úřad nepřihlásíte, musíte se na své zdravotní pojišťovně zaregistrovat jako samoplátce.

Dalším důvodem je podpora formou rekvalifikačních kurzů a pomoc s hledáním nového zaměstnání. I ve zlatém věku technologií, žijí lidé, kteří mají s hledáním práce na vlastní pěst potíže. Nemají zkušenosti nebo neví jak na to. To vůbec nevadí, Úřady práce jsou tu od toho, aby vám ve vaší obtížné životní situaci poradily a pomohly. Mohou vám otevřít nové dveře tím, že vás pošlou na rekvalifikační kurz. Nebo využijí již získanou praxi a doporučí vás na místo, o které by vás třeba ani nenapadlo se ucházet.

A v neposlední řadě, Úřady práce poskytují finanční podporu v nezaměstnanosti.

Jak se zaregistrovat na Úřad Práce

Do evidence budete zařazeni ode dne podání Žádosti o zprostředkování zaměstnání. Na Úřad práce se můžete zaregistrovat už v době, kdy ještě běží výpovědní lhůta. V případě, že se rozhodnete registrovat, až po skončení pracovního poměru, učiňte tak do 3 dnů od data skončení. Zaregistrujte se do tří dnů a Úřad práce to brát, že jste se zaregistrovali hned první den po skončení pracovního poměru. Do třídenní lhůty se nepočítají svátky ani víkendy. To znamená, že když váš pracovní poměr skončí v pátek, zaregistrujte se do následující středy.

Abyste se mohli na ÚP přihlásit, musíte vyplnit Žádost o zprostředkování zaměstnání. Tu vyplňte ještě předtím, než tam půjdete. Žádost můžete vyplnit buď v papírové, nebo v elektronické formě. Výhodou vyplnění elektronické žádosti je, že data z vyplněné žádosti můžete použít i pro další žádosti. Například pro Žádost o podporu v nezaměstnanosti. Nemusíte všechno vyplňovat znovu a znovu. Ať vyberete jakoukoliv formu, musíte ji na Úřad doručit osobně. Ani pro papírovou formu nemusíte nikam chodit. Stačí si ji doma vytisknout. Je lepší ji vytisknout a v klidu doma vyplnit, než se stresovat před kanceláří, kde vás neustále někdo ruší. Za zmínku stojí i fakt, že nelze žádat jen o finanční podporu. Žádost o zprostředkování zaměstnání je nutnou podmínkou, pro každou další aktivitu.

Jaké doklady s sebou na Úřad práce?

K úspěšnému zařazení do evidence, si s sebou na schůzku vezměte potřebné doklady. Výčet dokladů vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Nejdůležitějším dokumentem je Občanský průkaz nebo jiný doklad, kterým prokážete svoji totožnost a místo trvalého pobytu.

Dále je nutné přinést doklad o ukončení pracovního poměru (například výpověď nebo dohoda o ukončení). Nebo doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti, pokud jste OSVČ. U osoby, která je samostatně výdělečně činná je nutností i potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu. Nebo potvrzení o ukončené náhradní době, které překládají například ženy po ukončení mateřské dovolené nebo invalidé, kterým by přiznán 3.stupeň invalidity.

A pokud už máte k dispozici potvrzení o zaměstnání, jinými slovy zápočtový list a potvrzení o výši průměrného výdělku nebo evidenční list důchodového pojištění, vezměte tyto doklady také.

Až se půjdete evidovat na Úřad práce vezměte si s sebou vyplněnou Žádost a všechny výše zmíněné doklady, a už vás nic nezaskočí. V tu chvíli jste v polovině cesty za novým zaměstnáním.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 451903 nabídek