Kdy chodí kontrola práce neschopných

Tagy:

Datum vložení

vložen před 582 dny


Na nemocenské sice nemusíte pracovat a pobíráte nemocenské dávky, i přesto to ale pro většinu zaměstnanců není oblíbená situace. A nejen z toho důvodu, že nemocenské dávky jsou nízké. Dodržovat přísný režim vycházek a zdržovat se jen v místě trvalého bydliště totiž není žádný med. Obzvlášť ne, když se dáte třeba do pečení bábovky a zjistíte, že vám došla mouka, kterou si můžete koupit až příští den v době vycházek. Ne vždy je to ale tak horké. Kdy chodí kontrola práce neschopných a jaké má práva?

Prvních 14 dnů kontroluje zaměstnavatel, pak „sociálka“

Pokud jste na nemocenské dovolené, musíte dodržovat stanovený režim a pravidla. Zjednodušeně se dá říct, že jde o to, abyste vycházeli ven jen v době stanovených vycházek a abyste se mimo tuto dobu vyskytovali v místě vašeho trvalého bydliště. Kdo vás však bude kontrolovat?

Prvních 14 dnů v dočasné pracovní neschopnosti vám vyplácí náhradu mzdy zaměstnavatel, proto má po tuto dobu také právo zkontrolovat, zda dodržujete stanovený režim. Kontrolou může pověřit i externí agenturu, které dá plnou moc.

Od 15.dne dočasné pracovní neschopnosti máte nárok na nemocenské dávky, které má v rukou stát. Kontrolu tedy provádí okresní správa sociálního zabezpečení, a to na podnět zaměstnavatele nebo ošetřujícího lékaře.

Jak kontrola probíhá

Pokud kontrolu provádí zaměstnavatel, jediné, na co má právo je posoudit, zda se ve stanovený čas nacházíte na stanoveném místě. Nemá však nárok znát vaši diagnózu, a tak nemůže posuzovat to, jak daný čas trávíte. Pokud jste tedy na nemocenské a otevřete kontrole uprostřed malování bytu, zaměstnavatel nemá právo soudit, zda to je či není přiměřené vůči vašemu zdravotnímu stavu. Může však dát podnět ošetřujícímu lékaři nebo orgánu nemocenského pojištění. Naopak správa sociálního zabezpečení, která má údaje o vaší diagnóze, už právo posuzovat váš léčebný režim má. A pozor – týká se to i doby vycházek. Pokud byste měli zakázáno pít alkohol a kontrola by vás „načapala“ v hospodě u piva, máte problém.

Kontrola by každopádně měla vždy probíhat v mezích slušnosti a ctít zásadu soukromí. Také byste měli požadovat prokázání, že se opravdu jedná o osobu oprávněnou ke kontrole práce neschopných.

Co když nejste doma

Pokud vás kontrola v době, kdy nemáte vycházky, doma nezastihne, ještě to nemusí znamenat tragédii. Oznámení o kontrole vám kontrolní orgán vloží do schránky a svou nepřítomnost musíte nejpozději do 1 pracovního dne zdůvodnit. Všechny případy jsou posuzovány individuálně a je jasné, že zaměstnanec, který žije sám, si potřebuje někdy zajít nakoupit. Ostatně, pokud opravdu musíte opustit byt mimo dobu vycházek, můžete například nechat na dveřích vzkaz, že se do 15 minut vrátíte.

Pokud se však odůvodnění vaší nepřítomnosti prokáže jako nerelevantní, čekají vás sankce. Během prvních 14 dnů se jedná zejména o snížení či neposkytnutí náhrady mzdy zaměstnavatelem, v krajním případě však můžete dostat i výpověď. Od 15.dne má kontrolu v rukou okresní správa sociálního zabezpečení, která vám může odejmout či krátit nemocenskou, nejdéle však na 100 dnů od porušení stanoveného režimu. Pokud porušíte léčebný režim obzvlášť hrubým způsobem, může vám uložit pokutu ve výši až 20 000 Kč.

Kdy chodí kontrola práce neschopných

Častou otázkou zaměstnanců je, kdy můžou kontrolu očekávat. Typický čas kontroly ale není, neboť by se minula účinkem. Můžeme vám však doporučit, ať stanovený čas vycházek dodržujete opravdu striktně. Ne výjimečně se totiž stává, že pokud máte vycházky od 14:00 do 18:00, kontrola dorazí už v 18:01. Věřte, že i z minuty pak může být problém.

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 437937 nabídek