Krádež v zaměstnání

Tagy:

Datum vložení

vložen před 922 dny


Jsou věci, o kterých se neradi bavíme či na ně dokonce myslíme. Jde často o buď choulostivé, osobní záležitosti anebo jde o neetická a morální témata. Nikdo nechce být za toho, co něco provedl. V tom lepším případě jste v roli oběti a poškozené osoby vy. S tím lidé většinou souzní a soucítí.

O co tedy konkrétně jde. Jde o zločin vykonaný na pracovišti, v zaměstnání. Jsou dva typy krádeže.

  1. Vy jste něco odcizili
  2. Někdo vás okradl

Může se jednat o drobné krádeže, v podstatě o nedorozumění či nevyjasněné pravidla, kdy se vše dohodne v klidu a bez větších postihů a zásahů. Často se pachatel ani nenajde. Zde můžeme zařadit takové ty jevy, jako neustále chybějící propiska na stole, nedostatek špendlíků na vaší nástěnce či neustále den otevřené docházející mléko v kuchyňce. Takové věci nejsou trestným činem a téměř nedojde k žádné úhoně.

Podpis dohody o hmotné odpovědnosti v zaměstnání

Jsou však případy, kdy dojde k velkému poškození zaměstnavatele. Proto se v určitých odvětvích prací ke smlouvě podepisují i dohody o hmotné odpovědnosti. Ta kryje zisk zaměstnavatele. Pokud způsobíte újmu, může váš chlebodárce požadovat její navrácení z vaší strany v plném rozsahu. Bez podpisu dohody je finanční strop 4,5 násobek vašeho platu v případě, že došlo ke škodě bez jejího úmyslu. Z toho jasně vyplývá, že dohodu je lepší nepodepisovat, některé zaměstnání však jinak nezískáte.

O krádeži se často mluví ve spojitosti s penězi anebo drahým materiálem, cennostmi s  a firemními výrobky. Jednou zapomenete dobře vrátit zákazníkovi peníze a už máte problém. Pozdě odevzdáte tržbu anebo zapomenete něco započítat. Nenahlásíte příslušným lidem, že si danou věc, výrobek, součástku berete k sobě domů k prozkoumání a při jejím naleznutí jste rázem označení za zloděje. Nic není černé a bílé a vše je nutné dokázat.

A tady pozor. Při jejím prokázání, můžete dostat i okamžitou výpověď.

V práci jsou vaše pouze osobní věci

Krádeže jsou častější než by se na první pohled mohlo stát. Máte plný šuplík reklamních tužek a bloků a vy některé z nich jen tak rozdáte mezi kamarády, bez oznámení této skutečnosti svému zaměstnavateli? Pracujete v kuchyni a po směně, si domů nosíte zbylé porce jídla, co jste v poledne servírovali? Pracujete jen na 20% a nevykonáváte tolik zisku, kolik jiní? Anebo pracujete natolik, že zákazníky přetahujete pod sebe sama a část práce jim dodáte svým vlastním jménem? I to se dá považovat za krádež a újmu na zisku.

Takže až si zase ponesete hotovost v obálce a dvě knihy o cestování pod paží, promyslete, stojí-li vám to za to. Hrubé porušení povinnosti zaměstnance je závažná věc, kterou si sebou ponesete už napořád. A takové hledání nové práce s cejchem zloděje, i když někdy neprávem, je těžkým počinem.

Někdy se stane, že prostě vy budete tím, na koho se hodí vina. Vždy to někdo odnese. Je jen na vás, zda vinu přijmete nebo ne. Pokud ne a budete se chtít soudit, hrozí zaměstnavateli až milionové odškodnění, což pro mnohé může být likvidační. Obvinění tedy někoho z krádeže, předchází mnoho úvah a právních poradenství.

Samozřejmě situace, kdy vás přistihnou při činu a zároveň mají záznam z kamery, není třeba nijak sáhodlouze projednat.

Chraňte si svůj majetek v práci

Pak může nastat i situaci, že vám bylo něco odcizeno. Vás osobní majetek. Máte nárok na úhradu?

Ano, pokud jde o věc běžně nošenou, uloženou na daném místě a pokud dokážete její odcizení. Jako příklad si uveďme pana Jiřího, který do práce nosí oblek a odkládá si z něj sako do skříně ve své pracovně. Pokud by mu ho někdo poškodil či odcizil a pan Jiří by to dokázal, třeba potvrzením sekretářky o jeho nošení, zaměstnavatel by musel panu Jiřímu uhradit plnou výši škody.

Vždy za vším hledejte nějaké ale, důrazná detailní pravidla a výjimky. Zákon hájí obě strany. Zaměstnavatele i zaměstnance.

 

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 451903 nabídek