Lékařský posudek pro zdravotní způsobilost k práci

Tagy:

Datum vložení

vložen před 602 dny


Abyste se mohli stát zaměstnancem (nebo jím nadále zůstat), je nutné, abyste byli zdravotně způsobilí pro výkon dané pozice. Váš zdravotní stav posuzuje specializovaný lékař, který vám po absolvování prohlídky vypíše posudek o vaší zdravotní způsobilosti. Co všechno vyšetření obnáší a jak často musíte chodit na preventivní prohlídky?

Jak se posuzuje zdravotní způsobilost

Vaši zdravotní způsobilost k práci má právo posuzovat pouze lékař se specializací v oboru pracovní lékařství. Na základě žádosti vydané vaším zaměstnavatelem vás lékař vyšetří a napíše vám posudek o zdravotní způsobilosti k práci. Zároveň s ním obdržíte i lékařskou zprávu.

 • Lékařská zpráva obsahuje vaše osobní údaje, diagnózu, medikaci a další zajištění zdravotní péče. Náleží pouze vám, zaměstnavateli ji nepředkládáte.
 • Lékařský posudek je naopak určen výhradně pro zaměstnavatele. Na rozdíl od lékařské zprávy obsahuje navíc výrok o zdravotní způsobilosti zaměstnance, naopak zde chybí podrobnosti, které spadají pod lékařské tajemství, a sice diagnóza, medikace a podobně.

Výsledky lékařského posudku

V posudku, který od lékaře obdržíte, budete mít uvedeno, zda jste:

 • zdravotně způsobilí,
 • zdravotně nezpůsobilí,
 • zdravotně způsobilí s podmínkou,
 • případně zda jste pozbyli dlouhodobě pracovní způsobilost.

Co je součástí pracovně lékařské prohlídky

Obsah pracovně lékařské prohlídky je téměř totožný s průběhem běžné preventivní prohlídky u obvodního lékaře. Čeká vás vyšetření zraku, sluchu, kůže, ortopedické a neurologické vyšetření. Součástí prohlídky může být laboratorní rozbor moči a krve. Pokud je to vzhledem k vykonávané profesi nezbytné, pracovní lékař vás zašle i k lékaři – specialistovi.

Kdo za prohlídku platí

Pracovní prohlídky nehradí zdravotní pojišťovna, ale zaměstnavatel. Ten by vám měl proplatit i výpis ze zdravotní dokumentace.

Druhy pracovně lékařských prohlídek:

Vstupní prohlídka

Vstupní prohlídka se provádí před nástupem do nového zaměstnání nebo před přeřazením na pozici s vyšší zdravotní náročností. Kontrola v rozsahu vstupní prohlídky se provádí i u zaměstnanců po ukončení dočasné pracovní neschopnosti, která trvala déle než 8 týdnů. Nezapomeňte si s sebou vzít výpis ze zdravotní dokumentace, který vám vypíše vás obvodní lékař. Je lepší toto řešit s předstihem – povinností lékaře není jej vstavit na počkání.

Preventivní prohlídka

Frekvence preventivních pracovně lékařských prohlídek

Jako zaměstnanci jste povinni podrobit se před nástupem do nového zaměstnání pracovně-lékařské prohlídce, tím však vaše povinnosti nekončí. Dále musíte absolvovat preventivní prohlídky, jejichž četnost závisí na tom, jak moc je vaše práce riziková.

Podle míry rizika a možného negativního dopadu na zdraví zaměstnance, se rozlišují 4 kategorie práce:

 • 1.kategorie – Do této kategorie spadají všechny práce, u nichž se nepředpokládá žádné zdravotní riziko. Typicky se jedná o administrativní pozice.
 • 2.kategorie – Negativní vliv na zdraví pracovníka je možný, zejména pak u vnímavých jedinců. Může zde spadat i profese truhláře, který musí v pracovní době manipulovat s těžkými kusy nábytku a pracovat ve zvýšeném hluku. Hygienické limity nejsou překračovány.
 • 3.kategorie – U prací zařazených v této kategorii jsou překračovány hygienické limity či jiné normy a pracovníci musí používat ochranné pomůcky. Ty vylučují nebo podstatně snižují negativní vliv na zdraví. Může jít o zdravotní pracovníky, kteří přicházejí do kontaktu s biologickými činiteli jako je virus HIV a jejich přenašeči.
 • 4.kategorie – V této skupině najdete práce, u nichž zdravotní rizika nelze vyloučit ani s použitím ochranných pomůcek. 

Na základě zařazení práce do příslušné kategorie se budete muset podrobit pracovně lékařským prohlídkám následovně:

 • 1.kategorie – minimálně 1x za 6 let, po dovršení 50 let věku minimálně 1x za 4 roky
 • 2.kategorie – minimálně 1x za 4 roky, po dovršení 50 let věku minimálně 1x za 3 roky
 • 3.kategorie – minimálně 1x za 2 roky
 • 4.kategorie – minimálně 1x za 1 rok

Mimořádná prohlídka

Kromě pravidelných preventivních prohlídek může zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci, aby absolvoval mimořádnou lékařskou prohlídku, a to v případě odůvodněného předpokladu, že došlo ke změně ve způsobilosti k výkonu zaměstnání anebo se změnila rizikovost dané práce.

Výstupní prohlídka

Výstupní prohlídka se provádí před ukončením práce pro daného zaměstnavatele nebo před převedením na práci, která nese nižší míru zdravotního rizika než ta stávající.

 

Autor: Martina Polamová

 

 

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 435193 nabídek