Nárok na dovolenou při změně zaměstnání

Tagy:

Datum vložení

vložen před 701 dny


Na dovolenou se často těšíme i celý rok. Zákon naštěstí myslí i na takové situace, jako je nárok na dovolenou při změně zaměstnání – například na možnost dovolené během výpovědní lhůty. Jaké máte možnosti ohledně čerpání dovolené při změně zaměstnání a co se stane, když si ji nestihnete vyčerpat dříve, než v bývalém zaměstnání skončíte?

Kdo rozhoduje o čerpání dovolené

Pokud máte v práci benevolentního šéfa a načasování dovolené máte pouze ve svých rukou, můžete si gratulovat. Organizace dovolených však není privilegiem zaměstnanců ani z daleka – taková výsada náleží v celé výši zaměstnavateli. Ten je k vašim požadavkům povinen jen přihlížet.

Pravidla pro stanovení dovolené

K lepšímu pochopení celé problematiky si pojďme říct něco o principech plánování dovolené:

 1. Zaměstnavatel je povinen určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo. Výjimkou jsou vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele nebo překážky na straně zaměstnance.
 2. Při stanovení rozvrhu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnanců (například vyjít vstříc zaměstnanci, který má děti, vůči požadavku čerpání dovolené o letních prázdninách). To se netýká hromadné závodní dovolené.
 3. Je-li dovolená čerpána po více částech, alespoň jedna část by měla trvat nejméně 2 týdny, nedohodnou-li se zaměstnanec a zaměstnavatel na kratší době.
 4. Zaměstnavatel je povinen ohlásit zaměstnanci čerpání dovolené alespoň 14 dnů před jejím začátkem, jestliže se zaměstnavatel a zaměstnanec nedohodnou jinak.

Nevyčerpaná dovolená a výpovědní lhůta

Pokud jste se rozhodli změnit zaměstnání, jste ve výpovědní lhůtě a máte nevyčerpanou dovolenou, naskýtá se hned několik možností, jak s touto dovolenou naložit:

 1. Vyčerpání dovolené ve výpovědní lhůtě

  Pokud byste si chtěli vzít dovolenou během doby, kdy vám běží výpovědní lhůta, můžete. Má to však jeden háček: Stejně jako při „klasickém“ čerpání dovolené, i v tomto případě potřebujete souhlas od zaměstnavatele. Ten není povinen vám jej udělit – ani ve výpovědní lhůtě, ani jindy.

 2. Proplacení nevyčerpané dovolené

  Vedoucí vám dovolenou nepovolil? Případně dovolenou nechcete nebo nestíháte vyčerpat? Nejjednodušším řešením je nechat si ji proplatit – za nevyčerpanou dovolenou z důvodu ukončení pracovního poměru vám náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Je to zároveň jediný případ, kdy je možné dovolenou, místo jejího čerpání, proplatit.

 3. Převedení nevyčerpané dovolené k novému zaměstnavateli

Jedním z úskalí nástupu do nového zaměstnání je většinou nulová šance na dovolenou. Jestliže změna práce připadne na léto, kdy jste plánovali vyrazit na slunné pobřeží, může to slušně zkazit náladu. Existuje však řešení, jak si užít dovolenou i u nového zaměstnavatele, když vám u něj nárok na dovolenou ještě nevznikl: Dle zákoníku práce si můžete převést nevyčerpanou dovolenou u bývalého zaměstnance k tomu novému. Určení termínu, kdy si tuto dovolenou můžete vyčerpat, je však v plné kompetenci nového zaměstnavatele.

Je nutné dodat, že aby tento postup byl reálný, musí se oba zúčastnění zaměstnavatelé (a tedy váš bývalý i budoucí zaměstnavatel) na tomto scénáři shodnout. Navíc toto nelze aplikovat při změně zaměstnání na přelomu roku – tzn. například v případě, kdy byste pracovní poměr v předchozím zaměstnání ukončili v prosinci roku 2017 a do nového zaměstnání byste nastoupili v lednu roku 2018.

Autor: Martina Polamová

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 435193 nabídek