Nekolidující zaměstnání při podpoře

Tagy:

Datum vložení

vložen před 1155 dny


Podpora v nezaměstnanosti náleží každému, kdo se ocitl bez práce a za poslední dva roky odpracoval alespoň 1 rok. Výše podpory v nezaměstnanosti se pohybuje kolem 50 % z průměrného příjmu v posledním zaměstnání. Na pokrytí základních potřeb to sice dostačuje, ale vyskakovat si člověk nemůže. I proto jsou možnosti přivýdělku v době, kdy jste evidováni na úřadě práce, jedno z nejčastěji rozebíraných témat v oblasti pracovně-právní problematiky.

Možnosti přivýdělku při (ne)pobírání podpory

Nadpis tohoto článku je lehce zavádějící: Žádné nekolidující zaměstnání při podpoře totiž neexistuje. Nekolidující zaměstnání neboli možnosti výdělku, aniž byste byli vyřazeni z evidence úřadu práce, se týká pouze těch uchazečů o práci, kteří nárok na podporu v nezaměstnanosti nemají anebo těch, kteří ve stanovené lhůtě nenašli vhodné zaměstnání, a nárok na podporu jim v mezičase zanikl.

Podpůrná doba, kdy máte nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti:

  • do 50 let věku uchazeče o zaměstnání je 5 měsíců
  • od 50 do 55 let je 8 měsíců
  • nad 55 let je 11 měsíců

Jestliže pobíráte podporu v nezaměstnanosti, během této doby žádné legální možnosti přivýdělku nemáte. Reálně k nim i přesto dochází – ovšem pouze „na černo“. Takzvané „nekolidující zaměstnání“ si můžete najít teprve po uplynutí podpůrné doby a zániku nároku na podporu.

Co je nekolidující zaměstnání

Pokud jste vedeni v evidenci uchazečů na úřadě práce a (už) nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti, můžete si vydělat v rámci nekolidujícího zaměstnání. To je takové zaměstnání, které je prováděno na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ) a zároveň váš výdělek nepřekročí hranici poloviny minimální mzdy – tedy 6 100 Kč měsíčně.

Přivýdělek na dohodu o provedení práce už možný není

Pro uchazeče na úřadě práce se v minulém roce zakázala možnost přivýdělku na DPP – v minulosti totiž byla tato varianta hojně zneužívána. Zatímco z dohody o pracovní činnosti (DPČ) a pracovní smlouvy musíte odvádět zdravotní pojištění již od výdělku ve výši 2500 Kč, u dohody o provedení práce je tato hranice stanovena na 10 000 Kč. Mnoho lidí tak bylo evidovaných na úřadě práce, a zatímco stát jim hradil zdravotní pojištění, oni si užívali téměř nezdaněných příjmů – pod 10 000 Kč pro ně hrubý výdělek představoval čistý příjem. Proto si přestali hledat normální zaměstnání a na dohodu pracovali i mnoho let.

 

Autor: Martina Polamová

 

 

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 451903 nabídek