Neomluvená absence v zaměstnání

Tagy:

Datum vložení

vložen před 936 dny


Pět dní v týdnu, 8 hodin denně, 48 týdnů v roce.  Aby člověk ani jednou nezaspal, to už chce schopnosti superhrdiny. Problémy s neomluvenou absencí v zaměstnání však nepřináší jen podvědomé zaklapnutí uši rvoucího pípání budíku. Jeden den odejdete z práce dřív, protože nemá kdo vyzvednout dítě ze školky, druhý zas potřebujete nutně skočit na úřad… Oněch pár minut sem, pár minut tam však může zadělat i na dostaveníčko na šéfův „kobereček“. Co vám v takovém případě hrozí a kdo rozhoduje o tom, zda vám absenci omluví?

O neomluvené absenci rozhoduje šéf

Co je a co není neomluvená absence? Tak o tom rozhoduje jen a jen váš vedoucí.  Obecně se jedná o situaci, kdy zaměstnanec neplní své pracovní povinnosti z důvodu nepřítomnosti na pracovišti a zároveň nečerpá dovolenou, nenachází se v pracovní neschopnosti ani se nepotýká s jinou zákonnou překážkou, pro kterou není schopen dostát svým pracovním povinnostem.

Pokud má firma odbory, vedoucí je povinen s nimi vzniklou situaci projednat. Jejich názor na to, zda se jedná o neomluvenou absenci, či nikoliv, však nemusí brát vůbec na zřetel.  Konečné slovo má v tomto případě vždy šéf.

Na druhou stranu se nedá říct, že by si vedoucí mohli dělat, co chtějí.  Typickým příkladem je zpoždění městské hromadné dopravy, kdy zákon jasně říká, že pro nepředvídané přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků se na nezbytně dlouhou dobu poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu, nemohl-li zaměstnanec dosáhnout včas místa pracoviště jiným přiměřeným způsobem.“

Co vám hrozí: krácení dovolené i vyhazov

Pokud vám jednoho rána zůstanou oči zalepené až do desíti, hlavu vám nikdo neutrhne. Kromě nepřiznání mzdy za dobu dané absence si tak odnesete nejspíš jen slovní výtku vedoucího. Jenže co když se budou takové incidenty opakovat?

 1. Nepřiznání mzdy

  Mzda je odměnou za vykonanou práci. Je tak logické, že pokud žádnou práci neodvedete, zaměstnavatele nezavazuje nic k tomu, aby vám ji vyplatil. Jestliže se do práce z nějakého důvodu nedostavíte, krácení mzdy o danou částku je to první, k čemu zaměstnavatel přistoupí.

   

 2. Krácení dovolené

  Pokud došlo k tomu, že vaše neomluvená absence dosahuje alespoň jedné směny, zaměstnavatel má právo vám zkrátit dovolenou, a to o 1-3 dny za každou neodpracovanou směnu. A pozor – neomluvené absence se sčítají. Pokud tak jednou zameškáte několik hodin a o pár měsíců se stane to samé, může se stát, že bronz budete, místo na bělostných plážích, chytat jen z pohodlí vaší pohovky.

   

 3. Náhrada škody

  Jestliže mělo dojít za doby vaší přítomnosti k uzavření důležité smlouvy s dodavateli, novým zákazníkem nebo se snad dokonce musel přerušit provoz, zaměstnavateli jste způsobili svou nepřítomností škodu, kterou je oprávněn po vás požadovat. Pokud se jednalo o způsobení škody z nedbalosti a nikoliv úmyslně, můžete přijít až o čtyři a půl násobek své mzdy.

   

 4. Rozvázání pracovního poměru

        Jste notorický spáč a budík vypínáte předčasně častěji než je vhodné? Raději si jich nastavte více – opakované absence vás můžou stát i místo. To, zda je neomluvená absence zralá na vyhazov či nikoliv, posuzuje opět zaměstnavatel a to zejména s přihlédnutím k délce (a četnosti) neomluvených absencí. Pokud by došlo ke zvlášť hrubému porušení pracovní kázně, za které se považuje dlouhodobá neomluvená absence (z pravidla 5 dnů), potkat vás může i okamžité zrušení pracovního poměru bez výpovědní lhůty.

 

Autor: Martina Polamová

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 451903 nabídek