Neplacené volno v zaměstnání

Tagy:

Datum vložení

vložen před 1021 dny


S nárokem na placenou dovolenou je obeznámen téměř každý. Jak je to ale s neplaceným volnem? Co když se chcete účastnit svatby kamaráda, zkolabuje doprava nebo vyčerpáte všechnu placenou dovolenou? Věděli jste, že ze zákona máte nárok na neplacenou dovolenou, i když se například stěhujete?  

Neplacené volno se dá rozdělit na:

 • neplacené volno, na které máte ze zákona nárok,
 • neplacené volno, které vám musí předem odsouhlasit zaměstnavatel.

Kdy máte nárok na neplacené volno ze zákona

Případy, ve kterých vám náleží nárok na neplacené pracovní volno, definuje zákon. Jedná se o následující situace:

 • Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků

Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu pro nepředvídané přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, nemohl-li zaměstnanec dosáhnout včas místa pracoviště jiným přiměřeným způsobem.

 • Svatba

Pracovní volno se poskytne na 2 dny na vlastní svatbu, z toho 1 den k účasti na svatebním obřadu. Náhrada mzdy nebo platu přísluší však pouze za 1 den. Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne rodiči na 1 den k účasti na svatbě dítěte a ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu dítěti při svatbě rodiče.

 • Narození dítěte

Pracovní volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu s náhradou mzdy nebo platu k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět, bez náhrady mzdy nebo platu k účasti při porodu manželky (družky).

 • Doprovod rodinných příslušníků k lékaři

Pokud doprovázíte k lékařskému ošetření rodinné příslušníky (s výjimkou manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance, kdy máte nárok na placené volno)

 • Přestěhování

Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 2 dny při přestěhování zaměstnance, který má vlastní bytové zařízení.

 • Vyhledání nového zaměstnání

Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců.

 • Výkon veřejné funkce
 • Plnění občanské povinnosti

Kdy potřebujete souhlas zaměstnavatele

Případy, kdy nárok na neplacené volno ze zákona nemáte, byste možná zvládli vyjmenovat i intuitivně. Většinou se jedná o ty případy, kdy je vaše absence v zaměstnání čistě vaším rozhodnutím a nad rámec případů stanovených zákonem. Může se jednat například o tyto příklady:

 • Chcete jet do zahraničí na delší dobu a rozsah placené dovolené vám nestačí;
 • Účast na svatbě kamaráda;
 • Chcete pečovat o dítě delší dobu, než kterou umožňuje rodičovská dovolená;
 • Účast na pohřbu jiného člověka, než který je vaším rodinným příslušníkem;
 • Vyčerpali jste placenou dovolenou, ale potřebujete další.

Je nutné zmínit, že pokud vám zaměstnavatel udělí souhlas s poskytnutím neplaceného volno nad rámec zákona, musíte tuto dohodu stvrdit písemně s podpisy obou zúčastněných stran.

 

Autor:Martina Polamová

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 451903 nabídek