Ochranná lhůta po ukončení zaměstnání ve zkušební době

Tagy:

Datum vložení

vložen před 720 dny


Každý zaměstnanec má svá práva, stejně tak je má i zaměstnavatel. Je to z toho důvodu, aby ani jedna strana neuplatňovala svou moc. Je známo mnoho případů, kdy se zaměstnavatel musel potýkat s nepřiměřenou docházkou a výkonem práce svých zaměstnanců. Často pracující zneužívají dobré vůle svých chlebodárců. Proto existují takové věci, jako jsou nemocenská, zkušební doba a ochranná lhůta.

Jak to chodí v běžném zaměstnání, většina z nás ví nebo aspoň tuší. Nemocenská je vyplácena od 4. dne zaměstnavatel. Od 15. dne pak okresní sociální správou zabezpečení. To je obvyklý standard. Jak tomu však je, když onemocníte ještě ve zkušební době anebo těsně po jejím ukončení?

Doba k zaučení a doba ochrany

V postatě skoro každý smluvní pracovní poměr ať už na dobu určitou či neurčitou začíná tříměsíční zkušební pracovní doba. Samozřejmě je možné domluvit i kratší či vůbec žádnou. Po skončení pracovního poměru, vám začne tzv. ochranná lhůta. Ta je důležitá pro obě strany smlouvy. Zaměstnanec si udělá jasnou představu o dané práci. Co vše obnáší jeho pracovní pozice, zda jsou dodrženy bezpečnostní předpisy a zjistí, jestli je to práce pro něho. Zda na ní stačí a baví jej. Totéž platí i pro zaměstnavatele. Prověří morálku nové posily. Pro něj budou důležité faktory, jako jsou dochvilnost, přesnost, pracovitost a svědomitost. A také si udělá jasnou představu o tom, na co vše nový člověk stačí.

Pokud se jedné straně něco nelíbí, může od smlouvy bez udání odstoupit. A právě proto, je ochranná lhůta.

Zaručuje, že když se vám, jako vyhozenému zaměstnanci něco stane, nezůstanete na holičkách. Onemocnět může každý a zranit se také.

První na mysl, co každému přijde, je to, co si počne, že přece bez peněz zůstat nemůže. A tak často lidé než aby šli na nemocenskou domů odpočívat, zůstanou v práci a trpí. Jenže nemusí se bát. Nikdo je nevyhodí, když budou ležet doma.

I zkušební doba umožňuje se léčit. A pokud se to protáhne na víc dnů, zkušební dobu si o ty dny doma pak protáhnete.

Týden ochrany k dobru

Může se stát, že onemocníte těsně po ukončení pracovního poměru během zkušební doby. Pokud vám byl písemně zrušen, což ze zákona musí být, započala vám sedmidenní ochranná lhůta. Ta trvá sedm kalendářních dnů. To je další týden navíc bez starostí.

Nepleťte si ochrannou lhůtu spojenou s mateřskou dovolenou. Ta trvá 180 dní po ukončení pracovního poměru, jestliže si daná žena platila nemocenské pojištění po dobu alespoň 270 dní v průběhu posledních dvou let. To však nelze spojovat pouze s novým zaměstnáním, ale i s předchozím. Tato ochranná lhůta zajišťuje matce nárok na vyplácení mateřské dávky.

Tedy, pokud půjdete na nemocenskou až po ukončení práce a bude to do týdne, pak vám peníze z nemocenské bude vyplácet OSSZ od 15. dne jejího trvání. Zaměstnavatel nic hradit nebude a nemusí, protože pracovní poměr již netrvá.

Dobrou zprávou pro všechny je, že po dobu prvních 14 dnů nemocenské nelze nikoho propustit. Pracovní neschopnost může být zaviněná jak nedodržením pracovních postupů zaměstnancem či jeho neopatrností, ale i nezajištěním ochranných pomůcek a bezpečného prostředí. Proto, když už je uznána doktorem, je každý následující počin nutné odložit až po odběhnutí dané lhůty.

Peníze

V předchozích řádcích bylo sděleno, že nemocenské pojištění vyplatí OSSZ až od 15. dne. Pokud jste se lekli, z čeho budete žít, zajděte se po obdržení výpovědi ihned druhý den zaregistrovat na Úřad práce. Ten vám poskytne podporu v nezaměstnanosti od 4. do 14. dne.

Suma sumárum, zkušební doba a ochranná lhůta mají své opodstatnění. Člověk tak není hozen do vody bez možnosti záchrany či pomoci.

 

 

 

 

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 436106 nabídek