Oznámení o ukončení zaměstnání občana EU

Tagy:

Datum vložení

vložen před 1025 dny


Dobrý šikovný zaměstnanec se hledá těžko. Buď nemá dostatečnou kvalifikaci, dobré hodnocení od bývalého zaměstnavatele, nulovou praxi v daném oboru anebo vám zkrátka není sympatický. I to je zkrátka velmi důležitý v pracovněprávním vztahu. Bez vzájemných sympatií to jde velmi ztuha.

Tuzemský pracovník nebo cizinec

Naštěstí je zde skvělá příležitost. Pokud nevyberete mezi našinci, můžete zkusit štěstí v řadách cizinců. Neostýchají se pracovat za minimální mzdu, nepomlouvají a neztěžující, protože často neznají tolik slov v našem mateřském jazyce a jsou zvyklý pracovat. Cizinci jsou výhrou pro mnoho zaměstnavatelů.

Jestliže se rozhodnete pro tento krok, nezapomeňte, že se s tím váže řada povinností. To, že zaměstnáte cizího příslušníka a přijmete jej do svých řad, musíte náležitě oznámit úřadům. A to platí i o ukončení pracovního vztahu.

Je dobré také vědět, že pracovní smlouva i její odstoupení musí být vyhotoveno v českém jazyce. Dále si musíte vést evidenci o údajích dané osoby. Patří zde jejich:

  • identifikační údaje
  • adresa trvalého pobytu a doručovací adresa
  • pohlaví
  • číslo cestovního dokladu
  • druh a místo výkonu práce a doba jeho trvání
  • nejvyšší dosažené vzdělání
  • nutné vzdělání k výkonu práce
  • doba trvání povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta či modrá karta
  • den nástupu a ukončení do zaměstnání
  • zařazení podle oborové klasifikace ekonomických činností

Tyto údaje pak uchovávejte v elektronické či fyzické podobě. Ucelená podoba není dána, ale musí být vše na jednom místě.

Oznamovací povinnost

Oznámení o zaměstnání cizince, tedy informační povinnost zaměstnavatele, se musí provést nejpozději v den nástupu k výkonu.

Co se týká oznámení ukončení pracovněprávního vztahu, je lhůta do 10 kalendářních dnů. Pokud byste tak neučinili, hrozí vám nemalé sankce. Při nesplnění se dopustíte přestupku ve smyslu ust. § 139 odst. 2 písm. d) zákona o zaměstnanosti a jiným správním deliktem ve smyslu ust. § 141 odst. 2 písm. d) tohoto zákona. Za toto selhání lze uložit podle ust. § 139 odst. 3 písm. d) zákona o zaměstnanosti, resp. ust. § 140 odst. 4 písm. c) tohoto zákona pokutu do výše až 500 000 Kč.

Tato částka tak může být i pro mnoho právnických, tak i fyzických osob likvidační. V každém roce stát na takových pokutách vydělá několik miliónů korun.

Dobrou radou na závěr je tedy ta, vše si kontrolovat. Zaměstnavatelé často na hledání a najmutí zaměstnanců využívají pracovní agentury. Některé z nich doporučí a kdejakého cizince bez prošetření, zda má modrou kartu anebo povolení k zaměstnání. Při razii (určitě si i vy ještě dnes vzpomenete na kauzu s dodavatelem potravin rohlík.cz) pak dojde k úhoně hlavně ten, kdo je v záhlaví pracovní smlouvy. A za ty nepříjemnosti, jako je i poškození jména, to nestojí. Zde skutečně platí dvakrát měř a jednou řež.

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 451904 nabídek