Péče o osobu blízkou a evidence na úřadu práce

Tagy:

Datum vložení

vložen před 1039 dny


Péče o nemocné rodiče byla kdysi standardem, dnes se však jedná téměř o výsadu bohatých. Je pravda, že příspěvek na péči o blízkou osobu sice není závratný, stát se však snaží pečujícím osobám vycházet vstříc. Věděli jste například, že péče o osobu blízkou se z právního hlediska považuje za zaměstnání?

Jak stát definuje péči o osobu blízkou

Osoba blízká je pouze váš rodinný příslušník nebo osoba, která s vámi žije společně v trvalé domácnosti.

Úhrada sociálního pojištění

Doba, kdy pečujete o osobu blízkou, se bere jako takzvaná „náhradní doba pojištění“. To znamená, že sociální pojištění máte hrazené státem a čas, který věnujete péči o blízkého člověka, se vám započítává do doby pro nárok na starobní důchod a to i přesto, že nepracujete. Aby však doba péče spadala do náhradní doby pojištění, musí se jednat o péči o závislou osobu do 10 let věku v I. stupni závislosti nebo o závislou osobu na péči jiné fyzické osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti.

Sociální pojištění za vás stát nehradí automaticky. Na okresní správě sociálního zabezpečení musíte podat návrh na vydání rozhodnutí o době a rozsahu péče, a to na základě potvrzení o době péče, které získáte na úřadu práce. To doložíte nejpozději do 2 let od skončení péče.

Nárok na dávky v nezaměstnanosti

Péče o osobu blízkou se formálně považuje za zaměstnání a z toho plynou i podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pokud péči o blízkou osobu ukončíte, máte právo zaevidovat se na úřadu práce a možnost získat podporu v nezaměstnanosti.

Úhrada zdravotního pojištění

Stejně jako sociální pojištění, i to zdravotní za vás hradí stát. Nicméně, jsou zde trochu odlišné podmínky, a sice že zdravotní pojištění máte hrazené pouze v případě, když pečujete o blízkou osobu ve II., III. nebo IV. stupni závislosti.

Žádost o příspěvek na péči

Osoba závislá na péči jiných osob má nárok na příspěvek, jehož výše se určuje dle stupně závislosti podle mobility, schopnosti komunikovat, oblékat se, stravovat se atd. Žádost o příspěvek podává buď samotná závislá osoba, nebo pečovatel o tuto osobu, a to na Úřadu práce ČR. Zde vyplníte Oznámení o poskytovateli pomoci. Rozhodnutí provádí Česká správa sociálního zabezpečení na základě zdravotní dokumentace od praktického lékaře a sociálního šetření.

Souběh zaměstnání a péče o osobu blízkou

Výše uvedené skutečnosti o úhradě sociálního a zdravotního pojištění se vztahují na případy, kdy kvůli péči o blízkou osobu opustíte stávající zaměstnání. Pokud však péči zvládnete i při zaměstnání, pak máte nárok na úpravu pracovní doby tak, aby vám v péči nebránila.

 

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 451904 nabídek