Povinnosti spojené s výpovědí cizince

Tagy:

Datum vložení

vložen před 604 dny


Najít dobrého zaměstnance, kterého bude práce bavit, bude ji dělat svědomitě a pečlivě a vy s ním navážete dobrý pracovní vztah, je někdy dosti obtížné. Buď je žadatel nezkušený, má nepřiměřeně velké požadavky ohledně finančního ohodnocení či prostě a jednoduše má spousty nedostatků. Je tedy časté, že se zaměstnavatelé uchylují k nabídce práce cizincům.

Není to však nic snadného. Je s tím spojena velká zodpovědnost. Množství dokumentů, nutných k vyplnění, je spousty a váže se na ně spousta vysokých sankcí. Není to pro každého, ale i lidé vyskytující se v České republice žádají své místo na trhu. Vydělávat na živobytí musí sami.

Povinnosti zaměstnavatele po přidělení práce cizinci

Při zřízení pracovněprávního vztahu s tuzemským občanem, je zaměstnavatel povinen nahlásit tuto skutečnost zdravotní pojišťovně zaměstnance a sepsat s ním smlouvu. V případě zaměstnání cizince, je nutné vše ohlásit i na příslušném úřadu práce.

Organizace, instituce firmy anebo soukromník musí o svém zaměstnanci s cizinci uchovávat veškeré údaje po celou dobu trvání pracovněprávního vztahu, a i minimálně tři roky po jeho ukončení.

Jde o tyto údaje - identifikační číslo, adresa trvalého pobytu a korespondenční kontakt, číslo pasu a úřad, který mu jej vydal, pohlaví zaměstnané osoby, nejvyšší dosažené vzdělání, požadovaná kvalifikace pro konkrétní pracovní pozici, její klasifikaci ekonomických činností, druh a výkon práce, dobu uzavření smlouvy a doba určená pro trvalý pobyt, povolení k zaměstnání, doba platnosti modré a zaměstnanecké karty. Nač se nesmí zapomenout je uvedení den nástupu a datum posledního dne v zaměstnání.

Výše jsme zmínili, že zaměstnavatel je povinen hlásit určité skutečnosti (začátek navázání spolupráce) na daných místech. To se však týká i ukončení zaměstnání anebo jakékoliv změny. Doba na oznámení je 10 kalendářních dnů. Tedy přesněji:

10 kalendářních dnů - jakákoliv změna, ukončení práce, dřívější ukončení smlouvy ještě před jejím uplynutím, nenastoupení zaměstnance do práce

45 kalendářních dnů - nenastoupení zaměstnance do zaměstnání s platnou zaměstnaneckou nebo modrou kartou

Je dobré zmínit, že tyto věci jsou dosti hlídané. V každém roce je na sankcích přisypáno do státní kasy několik milion korun.

Vyplatí se mít cizince mezi zaměstnanci?

O vše se stará MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí). Dále vše upravuje Zákoník práce a Zákon o zaměstnanosti.

Být zaměstnavatelem není snadné. Jsou s tím spojena rizika a náročné aktivity a úkoly, avšak s tím se musí počítat. Zaměstnat cizince není tak jednoduché jako přijmout českého občana. To by však nemělo být překážkou v tom, se tomu úplně vyhýbat.

Člověk pocházející z jiné země má co nabídnout. Jiná výchova, kultura a pohled mohou přinést nové poznatky do firmy. Jiné zkušenosti se také cení. Třeba až příště budete tápat jakou cestou se vydat, zkuste se zeptat svého cizineckého zaměstnance.

 

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 435193 nabídek