Práce na dohodu o provedení práce jako hlavní zaměstnání

Tagy:

Datum vložení

vložen před 641 dny


Máte nebo plánujete mít práci na dohodu o provedení práce jako hlavní zaměstnání? Prostudujte si, co dohoda obnáší, v čem se liší od pracovní smlouvy a hlavně – jak je to s platbou zdravotního a sociálního pojištění. Při nesprávných informací by na vás totiž mohlo čekat nemilé překvapení – penále za pozdní platby jsou opravdu vysoké.

Dohoda o provedení práce

Největším limitujícím faktorem je počet hodin, které můžete v rámci DPP odpracovat u jednoho zaměstnavatele, a sice 300 hodin za kalendářní rok. Pokud byste pracovali klasických 8 hodin denně, 20 dní v měsíci, pak byste mohli být zaměstnáni na DPP pouze dva měsíce. Omezení se ale týkají pouze jednoho zaměstnavatele, přičemž dohodu o provedení práce můžete mít uzavřenou s libovolným počtem zaměstnavatelů. Na dohody tak můžete odpracovat hodin kolik jen chcete – ovšem ne u stejného zaměstnavatele.

Dohodu o provedení práce musíte vždy uzavřít písemně, jinak se jedná o neplatnou úmluvu. Pokud je pro vás práce na dohodu hlavním příjmem a zaměstnáním, buďte při uzavírání smlouvy velmi obezřetní. Na rozdíl od hlavního pracovního poměru vám nenáleží například cestovní náhrady a diety. Doporučujeme tedy tyto záležitosti navíc sjednat ve smlouvě

Nevýhodou oproti pracovní smlouvě je menší ochrana zaměstnance. Výpověď může totiž kdykoliv podat nejen zaměstnanec, ale i zaměstnavatel. Výpovědní lhůta je 15 dnů a běží ode dne doručení písemné výpovědi adresátovi.

Platba sociálního pojištění

Pokud je práce na DPP pouhým přivýdělkem k zaměstnání na pracovní smlouvu, pak se, v případě, že měsíční výdělek nepřesáhne 10 000 Kč, z práce na dohodu nemusí odvádět sociální ani zdravotní pojištění. To platí i v případě, že je příjem na dohodu vaším jediným zaměstnáním. Pak ale musíte počítat s tím, že doba, kdy neodvádíte sociální pojištění do státní pokladny, se nezapočítává jako odpracovaná doba pro nárok na důchod.

Platba zdravotní pojištění

Ať už máte práci na dohodu jen jako přivýdělek nebo normální zaměstnání, pokud měsíční příjem nepřesáhne 10 000 Kč, neodvádíte z této činnosti ani zdravotní pojištění. Ovšem zdravotní pojištění si musí v České republice platit každý - Pokud za vás zdravotní pojištění neplatí ani stát ani zaměstnavatel, pak se musíte přihlásit na zdravotní pojišťovnu sami jako osoba bez zdanitelných příjmů.  Pak jste povinni hradit zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z minimální mzdy – tedy 1647 Kč měsíčně.

Platba daně

Říká se, že jen dvě věci na světě jsou jisté: smrt a daně. Daň z příjmu fyzických osob (15 % z daňového základu) musíte platit vždy, a to z jakéhokoli příjmu, nejinak tomu je i při zaměstnání na dohodu o provedení práce. I tady ale existují odlišnosti:

U příjmu pod 10 000 Kč včetně, hradíte 15 % z hrubé mzdy, u příjmu nad 10 000 Kč odvádíte 15 % z 1,34 násobku hrubé mzdy. Konečná částka zaplacená na dani se může ještě lišit v závislosti na tom, zda máte či nemáte podepsáno prohlášení k dani a zda uplatníte daňové slevy.

Autor: Martina Polamová

 

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 435193 nabídek