Práce v noci a lékařské prohlídky

Tagy:

Datum vložení

vložen před 1031 dny


Lékařské prohlídky jsou vyžadovány pro veškeré typy práce. Přinejmenším před každým podpisem smlouvy. Musí být doloženo, že danou práci, zvládnete dobře odvést. Lékařské prohlídky jsou nutné kvůli ochraně zdraví nejen vašeho, ale i vašich kolegů.

Jejich výskyt je častější, jestliže se jedná o pracovní výkon probíhající v nočních hodinách. Tyto lékařské prohlídky jsou vždy hrazeny zaměstnavatelem a probíhají minimálně jednou za dva roky. Tomu však bývalo kdysi jinak. Perioda byla 1 x za 4 roky, u lidí starších padesáti let pak 1 x za dva roky. To se změnilo po novele vyhlášky v roce 2017.

Pokud se při zdravotní prohlídce přijde na to, že posuzovaný má:

  • kolapsy a záchvaty
  • závažné duševní poruchy a prokazatelné poruchy chování
  • nemocný kardiovaskulární a dýchací systém
  • drogovou či alkoholovou závislost

pak jej nelze doporučit na práci v noci. V určitých případech ani na jakoukoliv práci.

Definice noční práce

Co si však vůbec představit pod pojmem noční práce? Dle § 78 odst. 1 písm. j) ZP Je to taková činnost, která je vykonávaná mezi 10 dobou večer a 6 hodinou ranní.

Je třeba si uvědomit, že za označení pracovníka vykonávající svou činnost v noci je každý, jehož práce trvá během noční doby nejméně 3 hodiny. Je to nutné počítat z obvyklé pracovní doby v rámci 24 hodin.

Někdy se stane, že je práce v menším časovém rozsahu než uvedených 3 hodin nebo je konaná nepravidelně. I tak jde o práci v noci, za kterou zaměstnanci náleží noční příplatek, ale nevztahují se na něj práva a povinnosti zaměstnance uvedené v Zákoníku práce.

Může nastat i situace, že zaměstnanec odvádí noční práci, ale ne v noci. Nastává to hlavně při lomení směn nebo při nástupu na každou z nich. Pracovní doba například začíná v 5:30 hod. Tedy, půl hodiny se ještě jedná o noční práci, ale v součtu za týden odpracuje pouze 2,5 hodiny noční směny a nesplňuje tak podmínky pro zařazení zaměstnance do kategorie noční práce.

Větší plat díky příplatku

Už při podpisu smlouvy znáte mzdu, kterou za práci dostanete. Dobře si tedy pohlídejte, pokud vaše pracovní doba přesahuje do nočních hodin, zda jste za to i správně ohodnoceni. Náleží vám 10% navíc k dennímu platu. I proto je noční práce často lidmi, ucházejícími se o práci, vyhledávaná.

Lékařské prohlídky nebávají moc oblíbené, nač chodit k doktorovi, když nejste nemocní. Ale myslete na to, že zpráva z ní vycházející, je buď vaši spásou anebo ortelem za vaším snem k dosažení práce. Své zdraví si udržujte. To, že jste na vstupní prohlídce prošli, neznamená, že na příští kontrole to bude zrovna tak. Občas se objeví závažná choroba, nehoda na pracovišti, neštěstí v osobním životě či se rozvine dlouho skrývaná duševní porucha a dostanete se na seznam nehodících se lidí,

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 451904 nabídek