Překážky v práci na straně zaměstnavatele

Tagy:

Datum vložení

vložen před 809 dny


Nepracovat, a přitom dostat zaplaceno? I to je možné, nestává se to však v zaměstnaneckém poměru často. Jde o takzvané „překážky v práci na straně zaměstnavatele“, tedy o situace, kdy nemůžete pracovat kvůli zavinění zaměstnavatele. To se může například stát, když výrobní firma nemá dostatečný odbyt výrobků a zaměstnavatel pro vás nemá práci v takové výši, jakou máte stanovenou ve smlouvě. Jenže co s tím? Má právo vám dát firma neplacené volno, nebo vám musí zaplatit i přesto, že nemáte do čeho „píchnout“?

Na co máte nárok, když pro vás firma nemá práci

Zákon jasně stanovuje, jaké situace spadají pod překážky na straně zaměstnavatele. Princip je přitom jednoduchý: Pokud nemůžete pracovat kvůli těmto překážkám, pak máte nárok na náhradu mzdy. Kolik dostanete, záleží na konkrétní překážce.

Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy

Prostoje ve výrobě

Jestliže nemůžete vykonávat vaši obvyklou práci, protože se na stroji, na kterém pracujete, objevila závada, nebo nemáte dostatek surovin či pohonné síly pro výrobu, či jste obdrželi nesprávné pracovní podklady, pak vám přísluší náhrada mzdy/platu v minimální výši 80 % průměrného výdělku.

Platí to ovšem pouze tehdy, pokud jste prodlevu nezavinili vy sami (například pokud jste neopatrnou manipulací zavinili závadu na stroji, na kterém pracujete), a pokud pro vás zaměstnavatel nenajde jiné pracovní uplatnění. Ovšem tady pozor – zaměstnavatel vás nemůže převést na jinou práci bez vašeho souhlasu.

Živelné události

Jestliže nemáte co dělat v důsledku živelné události nebo nepříznivým povětrnostním vlivům, a zaměstnavatel vás nepřevedl na jinou práci, máte nárok na náhradu mzdy/platu v minimální výši 60 % průměrného výdělku.

U živelné události vás zaměstnavatel, na rozdíl od situace prostojů ve výrobě, může na jinou práci převést i bez vašeho souhlasu, ovšem pouze po dobu nezbytně nutnou k odvrácení nepříznivé situace nebo zmírnění jejich následků.

Pokud jste převedeni na jinou práci, kde byste byli ohodnoceni menší mzdou než na vaší stávající pozici, zaměstnavatel je povinen vám mzdu doplatit do výše, kterou jste byli zvyklí pobírat.

Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele

Žádný odbyt, žádné peníze? Kdepak

Pokud má firma menší odbyt, logicky začne méně vyrábět. Většinou se ale jedná jen o dočasný stav a není proto nutné zaměstnance propouštět. Nějakou dobu však pro vás zaměstnavatel nebude mít dost práce na to, aby pokryl pracovní dobu, kterou máte ujednanou ve smlouvě.

Pokud pro vás zaměstnavatel nenajde jinou práci, kterou byste mohli vykonávat, náleží vám náhrada mzdy ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku. Dostanete tedy běžnou mzdu za dobu, kterou odpracujete a za dobu, kterou pro vás zaměstnavatel nemá práci, dostanete minimálně 60 % výdělku.

Náhrady mzdy platí bez výjimky pro HPP i dohody

Právní úprava překážek v práci se nevztahuje pouze na pracovní poměry, ale také na práce konané mimo pracovní poměr, tzn. dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.

 

Autor: Martina Polamová

 

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 451903 nabídek