Přeřazení na jinou práci ze zdravotních důvodů

Tagy:

Datum vložení

vložen před 914 dny


Zaměstnavatel má právo přidělit zaměstnanci jinou práci, ovšem v mnoha případech s tím zaměstnanec musí souhlasit. Zákon však definuje i takové situace, kdy zaměstnanec převeden bez svého souhlasu být může, a dokonce i případy, kdy na novou pozici přeřazen být musí. Přesně to platí pro přeřazení na jinou práci ze zdravotních důvodů.

Kdy zaměstnanec musí být přeřazen na jinou práci ze zdravotních důvodů

Zákon stanovuje případy, kdy zaměstnavatel musí zaměstnance neprodleně převést na jinou práci. Souhlas zaměstnance se v těchto případech nevyžaduje. Jde o tyto situace:

 • Smluvní lékař zaměstnavatele na základě lékařské prohlídky rozhodl, že zaměstnanec dlouhodobě pozbyl způsobilost vykonávat dosavadní práci ze zdravotních důvodů, pracovnímu úrazu, nemoci z povolání nebo ohrožení takovou nemocí.

   

 • Těhotná žena nebo kojící žena nebo matka dítěte mladšího 9 měsíců vykonává ve své dosavadní práce činnosti, které ženy v tomto stavu vykonávat nesmí.

   

 • Zaměstnanec je přenašečem infekční choroby a v zájmu ochrany veřejnosti podléhá tzv. neúplné karanténě.

   

 • Zaměstnanci byl soudem nebo správním úřadem udělen zákaz činnosti, kterou v dosavadní práci vykonával.

   

 • Pracovní lékař shledal zaměstnance dočasně nezpůsobilým pro noční práci. Zaměstnavatel má povinnost převést také těhotné a kojící ženy nebo matky dítěte mladšího 9 měsíců, které pracují v noci a požádají z tohoto důvodu o převedení na jinou práci.

Co když máte na nové pozici méně peněz

Pokud vás zaměstnavatel chce převést na jinou práci, často to znamená změnu v příjmu, ať už směrem nahoru či dolů. Pokud vás zaměstnavatel musí převést kvůli pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání a na nové pozici byste si pohoršili, pak vám zaměstnavatel musí rozdíl mezi dosavadní a novou mzdou doplatit. V ostatních případech takovou povinnost nemá a záleží jen na jeho rozhodnutí.

 

Autor: Martina Polamová

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 451903 nabídek