Přeřazení zaměstnance na jinou práce

Tagy:

Datum vložení

vložen před 875 dny


Ať už nová nebo stará práce, důležité je, aby vás bavila, a abyste ji mohli vykonávat tak nejlépe, jak jen dovedete. Každá pracovní pozice, respektive místo ve firmě, musí být podloženo písemnou smlouvou podepsanou oběma stranami. Je v ní uvedeno nejen datum začátku pracovního poměru, výše mzdy, doba, na kterou je smlouva uzavřena a místo výkonu práce, ale i pracovní pozice, na které bude zaměstnanec dosazen. Je totiž něco jiného pracovat např. v bance na místě bankovního úředníka pro podnikatele a na místě ostrahy budovy. Každá obnáší jinou náplň výkonu, jinou uniformu, styl jednání s klienty, administrativu apod. Zkrátka a dobře, nelze jednoho člověka dosadit kamkoliv, bez jeho předchozího proškolení a dalších náležitostí, které jsou nutné pro práci.

Své pracovní místo si hlídejte

Jsou však situace, kdy je naopak nutné nebo nezbytné zaměstnance přeřadit na jinou práci. Těch variant je více. Buď se tak může učinit na žádost samostatného zaměstnance nebo za strany zaměstnavatele. Pokud jde o vzájemnou dohodu, je vše bez problému.

Velmi často se tak děje v případě otěhotnění zaměstnankyně. Nachází se např. na příliš hlučném pracovišti nebo vykonáváte extrémně fyzicky náročnou práci a v jiném stavu již nemůže nadále pokračovat. Současně nechce zůstat doma na nemocenské nebo zbytečně podat výpověď.

Pak také může nastat chvilka v práci, kdy k vám zavítá váš nadřízený, v lepším případě, v tom horším to jen zaslechnete a dozvíte se, že od příštího měsíce se přesunete o několik kanceláří dál a o jedno patro dolů. A vy ani nehlesnete. Takže vyřízeno. Jenže doma vám to nedá a začnete uvažovat.

Chcete opustit současné místo, nebude vám to nijak překážet? Jak to bude vypadat s finančním ohodnocením? A pracovní doba? Vždyť na takovou pozici jste se do firmy nehlásili. Může vás zaměstnavatel přeřadit bez vašeho souhlasu? Tak na takovou otázku známe odpověď.

Tradičně bez souhlasu obou stran nelze změnu provést. Jenže, vždy jsou výjimky a zde to není jinak. Zákoník práce uvádí, v jakých případech lze změnu provést i bez vyjádření souhlasu. Zároveň se nemění, že o umístění pracovníka na jinou pozici musí zaměstnavatel svému zaměstnanci dopředu sdělit. Také je nutné mít na paměti, že i na jiném pracovním místě musí být splněné kvalifikace, fyzické a psychické schopnosti a dovednosti. Dále je nutné současně sdělit, na jak dlouho tento stav bude zachován.

Kdy je tedy nezbytné nebo možné pracovníka převést?

  • Zaměstnanec není v současné chvíli zdravotně v pořádku a má na to lékařský posudek.
  • Zaměstnanec nesmí nadále vykonávat danou práci, protože to vyplynulo z posudku lékaře.
  • Těhotná zaměstnankyně, do devíti měsíců po porodu anebo kojící nesmí dle zákonu vykonávat uvedenou práci anebo to je dáno lékařským posudkem kvůli ohrožení těhotenství či mateřství.
  • Zaměstnance je nutné přeřadit kvůli infekčnímu onemocnění.
  • Nařízení vydal soud či správní a jiný úřad.
  • Pracovník již nadále nemůže vykonávat práci v noci dle lékařského posouzení.
  • Těhotná, kojící či do devíti měsíců po porodu zaměstnankyně pracující v noci, o to požádá.

Tyto chvíle v životě jsou těžké nejen pro řádového pracovníka, tak i pro majitele firmy. Člověk co má rád své zaměstnání, se ocitne v pracovní neschopnosti. Má např. po těžkém úrazu a není jisté, kdy bude zcela zdráv. A najednou se ocitne v kůži zcela někoho jiného. A práce jej přestává bavit. Přijde syndrom vyhoření a on podá výpověď. Škoda na obou stranách. Zaměstnankyně neplánovaně otěhotní. Má domluvené místo v zahraničí, ale musí se jej vzdát. Takové situace jsou nečekané a velmi těžké. Případů je dost a dost.

Je logické, že něco lze dobře utajit, ale pokud už to je černé na bílém a vydáno úřadem, nedá se nic dělat, než se podřídit.

Pokud však nesouhlasíte a není váš stav zahrnut ani mezi výjimkami, zaměstnavatel vás přeřadit nemůže.

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 451903 nabídek