Preventivní prohlídky v zaměstnání

Tagy:

Datum vložení

vložen před 740 dny


Při nástupu do nového zaměstnání má zaměstnanec povinnost podrobit se vstupní prohlídce. Mimo ní se však absolvují také pravidelné preventivní prohlídky, které sledují možné změny zdravotního stavu pracovníka. Jak často preventivní prohlídky probíhají?

Existují čtyři kategorie, do nichž se jednotlivé práce zařazují podle rizikovosti a možného vlivu na zdraví zaměstnance:

  • 1.kategorie – Do této kategorie spadají všechny práce, u nichž se nepředpokládá žádný negativní vliv na zdraví.
  • 2.kategorie – Negativní vliv na zdraví pracovníka je možný, ale pouze u vnímavých jedinců (např.alergici).
  • 3.kategorie – U prací zařazených v této kategorii jsou překračovány hygienické limity či jiné normy a pracovníci musí používat ochranných pomůcek. Ty vylučují nebo podstatně snižují negativní vliv na zdraví.
  • 4.kategorie – V této skupině najdeme práce, u nichž zdravotní rizika nelze vyloučit ani s použitím ochranných pomůcek.

Frekvence preventivních lékařských prohlídek je pak v závislosti na dané kategorii následující:

  • 1.kategorie – minimálně 1x za 6 let, po dovršení 50 let věku minimálně 1x za 4 roky
  • 2.kategorie – minimálně 1x za 4 roky, po dovršení 50 let věku minimálně 1x za 3 roky
  • 3.kategorie – minimálně 1x za 2 roky
  • 4.kategorie – minimálně 1x za 1 rok

Mimořádná prohlídka

Kromě pravidelných preventivních prohlídek může zaměstnavatel poslat zaměstnance také na mimořádnou lékařskou prohlídku, a to v případě odůvodněného předpokladu, že došlo ke změně ve způsobilosti k výkonu zaměstnání anebo se změnila rizikovost dané práce.

 

Autor: Martina Polamová

 

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 436106 nabídek