Příspěvek na dojíždění do zaměstnání

Tagy:

Datum vložení

vložen před 669 dny


Ne vždy se povede najít takové zaměstnání, které vás baví, má vyhovující pracovní dobu a navíc se nachází v místě vašeho bydliště. Všem, kteří dojíždí, se krátí volný čas i finance. Náklady vynaložené na dojíždění do práce se však stát snaží kompenzovat příspěvkem na dopravu do zaměstnání.  Máte na něj nárok?

Kolik peněz můžete dostat

Výše příspěvku je odstupňována dle vzdálenosti, která dělí místo výkonu práce, které máte v pracovní smlouvě, od místa vašeho bydliště. Pokud dojíždíte méně než 10 km, na příspěvek ve výši 1000 Kč dosáhnete pouze tehdy, pokud v okolí neexistuje spojení veřejnou dopravou. V případě dojíždění 10-25 km stát poskytuje částku 1500 Kč, 25-50 km 2500 Kč a nad 50 km můžete získat 3500 Kč.

Kdo na příspěvek dosáhne

Pokud by na příspěvek dosáhl každý, kdo do práce dojíždí více jak 10 km, asi bychom byli hodně spokojení. Ovšem státní kasa není bezedná a proto existuje několik doplňujících podmínek, které jako zájemci musíte splnit:

  • Musíte být vedeni jako uchazeči o zaměstnání na úřadu práce déle než 5 měsíců;
  • Nebo jste dostali výpověď z důvodu hromadného propouštění;
  • Nebo jste v evidenci vedeni jako uchazeč, kterému není možné zprostředkovat práci v jeho bydlišti.

Dále se předpokládá, že:

  • Pracujete v jiné obci, než ve které bydlíte, a to bez ohledu na dojezdovou vzdálenost;
  • Máte uzavřenou pracovní smlouvu na dobu neurčitou nebo určitou, ale minimálně na 6 měsíců;
  • U stávajícího zaměstnavatele jste nepracovali v době podání žádosti ani v měsíci tomu předcházejícím, ani jste u něj za poslední dva roky nevykonávali nekolidující zaměstnání;
  • Máte jedinou adresu – nemáte žádné dočasné bydliště ani kontaktní adresu, která by se lišila od adresy trvalého pobytu.

Pravidla vyplácení

  • Žádost o přiznání příspěvku na dojíždění se podává na příslušné pobočce úřadu práce.
  • Po vyhovění je nutné každý měsíc doložit výplatní pásku, na základě které vám bude finanční částka vyplacena.
  • Maximální doba vyplácení příspěvku je stanovena na 12 měsíců

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 435193 nabídek