Příspěvek na dopravu do zaměstnání

Tagy:

Datum vložení

vložen před 674 dny


Stát se dlouhodobě snaží zvýšit flexibilitu na pracovním trhu a jedním z opatření, které tomu má napomoct, je příspěvek na dojíždění do zaměstnání. Ten může činit až 3500 Kč měsíčně.  Kompenzuje náklady spojené s dojížděním a přispívá tak k tomu, aby lidé nepovažovali vzdálenější pracoviště za překážku.

Kdo má na příspěvek na dopravu do práce nárok

O příspěvek může zažádat:

 • „uchazeč o zaměstnání, který je v evidenci Úřadu práce ČR nepřetržitě déle než 5 měsíců,
 • uchazeč o zaměstnání, u kterého došlo bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání ke skončení pracovního poměru v důsledku hromadného propouštění zaměstnanců,
 • zájemce o zaměstnání evidovaný na Úřadu práce ČR, u kterého došlo nebo dojde ke skončení pracovního poměru v důsledku hromadného propouštění zaměstnanců,
 • uchazeč o zaměstnání, jemuž na základě rozboru situace na místním trhu práce, zejména s přihlédnutím k dlouhodobým trendům v oblasti požadavků na volná pracovní místa, nebude možné s ohledem na jeho kvalifikaci, dosavadní praxi, věk, péči o dítě, zdravotní stav zprostředkovat zaměstnání v místě jeho bydliště.“ (citace: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/prispevek_na_podporu_regionalni_mobility)

Zároveň musí být současně dodrženy následující podmínky:

 • Máte uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou nebo na dobu určitou minimálně na 6 měsíců, s konkrétním místem výkonu práce, které je na území České republiky;
 • Zdržujete se pouze na jediné adrese, tzn. adresa vašeho trvalého bydliště je vaše jediná adresa – nemáte jinou adresu pro doručování apod.

Kdo nemá na příspěvek na dojíždění nárok

Příspěvek vám nebude přiznán, pokud:

 • Jste během posledních 24 měsíců u vašeho nového zaměstnavatele již pracoval;
 • Máte bydlišti ve stejné obci, kde pracujete;
 • Jste u daného zaměstnavatele vykonával v době podání žádosti o příspěvek nebo v měsíci předcházejícím nekolidující zaměstnání.

Výše příspěvku

Výše příspěvku závisí na dojezdové vzdálenosti:

 • do 10 km – žádný příspěvek, nebo 1000 Kč, pokud v blízkosti není spojení veřejnou dopravou
 • 10 – 25 km – 1500 Kč
 • 25 – 50 km – 2500 Kč
 • Nad 50 km – 3500 Kč

Kde o příspěvek požádat

Pokud splňujete podmínky pro přiznání příspěvku na dojíždění, musíte si podat žádost na příslušné pobočce úřadu práce. Kromě vyplnění žádosti předložíte pracovní smlouvu a průkaz totožnosti. Pokud vám bude žádost schválena, každý odpracovaný měsíc pak musíte předložit úřadu práce výplatní list, na jehož základě vám příspěvek proplatí. Maximální podpůrná doba, kdy můžete příspěvek čerpat, je 12 měsíců.


Autor: Martina Polamová

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 436106 nabídek