Rizikové práce dle kategorizace

Tagy:

Datum vložení

vložen před 829 dny


Našli jste si práci. Podepsali jste smlouvu, se zaměstnavatelem dojednali výši mzdy, dostali jste pracovní oděv, poučení o běžném provozu na pracovišti a nyní je po vás vyžadována lékařská prohlídka. Prohlídku lze postoupit jak u svého obvodního doktora, který vás má v lékařské péči, tak u lékaře přiděleného zaměstnancem. Zda to bude tak či onak, určuje zaměstnavatel.

Bezpečnost práce a zdraví osob

Lékařské prohlídky jsou nutné. Prověřují váš celkový zdravotní stav a tedy schopnost výkonu přidělené práce. Délka a celkový obsah samotné prohlídky je pak řešeno zákonem a to dle kategorie práce, do které je zrovna ta vaše přidělena. Čím je kategorie vyšší, tím je nebezpečnější a prohlídky získávají nejen na frekvenci. Často jí pak jsou podrobeni i brigádnické osoby. Je tím zajištěna ochrana zdraví všech osob na pracovišti. Předchází se tím nebezpečným úrazům a smrti.

Pokud by se stala nehoda a vašemu kolegovi u linky se zachytil rukáv o jedoucí pás, a vy neslyšeli jeho volání o pomoc, protože jste na jedno ucho hluchý a v hlučném prostředí neslyšíte, asi byste si to do konce života vyčítal. Takový člověk prostě nemůže danou práci vykonávat.

Zařazení práce pod příslušnou kategorii práce je na zaměstnavateli. Může to vyhodnotit sám anebo s pomocí tomu určené firmy či osoby. Učinit tak musí do 30 kalendářních dnů od zahájení práce. V současné době existuje 5 kategorií práce dle § 3 vyhlášky. č. 432/2003 Sb.. I pro vás je přínosné vědět a znát, co jaká kategorie obnáší a v jaké se tedy vaše pracovní místo nachází. Třeba i vy spadáte pod tzv. riziková zaměstnání. To jsou taková, kde hrozí trvalé následky poškození zdraví z nemoci z povolání a zvýšené nebezpečí úrazu.

Jednotlivé řazení

  • Kategorie první – Jde o nejméně rizikovou práci. Není u ní předpoklad nepříznivého vlivu na zdraví. Avšak pozor. I zaměstnanec první kategorie může být ohrožen. Z definice to zní jinak, ale v podstatě jde o to, že jeho práce není ohrožena 13 rizikovými faktory, na základě kterých se zařazení provádí. Existuje však celá řada jiných způsobů, jak přivodit úraz na pracovišti. A při nedodržení pracovních postupů a nařízení je to i celkem běžné. Smrtící nehody se stávají i v těchto, na první pohled neškodně vypadajících zaměstnáních.

    Zde povětšinou patří řidiči, obsluhy motorových vozíků, prodavači, administrativní pracovníci, práce ve službách a manuálně lehké práce.

  • Kategorie druhá – Obdoba předchozího popisu, jen zde je předpoklad výjimečný. Hlavně u vnímavých jedinců. Patří zde zaměstnání, kde se nachází kontakt s břemeny o hmotnosti 30 – 50 kg u mužů a 15 – 20 kg u žen. Dále rychlostní práce (pásy) a v nepřirozených polohách (malíři, automechanici).
  • Kategorie druhá riziková – Práce s riziky. Rozhoduje o tom úřad. Jedná se o práci druhé kategorie, ale zároveň je zde možná újma na zdraví zaměstnance. Vychází pouze ze svých znalostí a zkušeností, protože zde nejsou překročeny žádné limity. I tak se může domnívat, že riziko tu je a proto, zařadí zaměstnání pod tuto příslušnou úroveň.
  • Kategorie třetí – Zde se nachází taková zaměstnání, kde jsou překračovány hygienické limity anebo je zde častější výskyt onemocnění z výkonu práce. Je proto nutné používat ochranné pracovní prostředky a důsledně dodržovat pracovní nařízení.

Typickými představiteli jsou svářeči, lakýrníci, maséři, skladníci nebo čističi kanalizačních zařízení apod.

  • Kategorie čtvrtá – Při tomto zařazení hrozí vysoké riziko ohrožení zdraví a přes dodržení technických a jiných opatření. Patří zde všechny práce zacházející s nebezpečnými materiály a látkami, práce v laboratořích, hluku a v prašném prostředí apod.

Nyní již víte, co která kategorie popisuje. Až tedy budete příště hledat práci a zjistíte, že vaše pozice spadá do 3 nebo 4 kategorie, dobře si rozmyslete, zda to stojí za to riziko. Rizikové práce jsou sice dobře platově ohodnocené, ale také bývají vykoupeny vaším zdravím a trvalými následky po zbytek života.

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 451903 nabídek