Studijní volno při zaměstnání

Tagy:

Datum vložení

vložen před 790 dny


Přemýšlíte, že byste mohli získat praxi už během studia? Nebo naopak váháte nad doděláním si školy při zaměstnání, ale nejste si jisti, jak byste časově zvládli všechny zápočty, zkoušky a povinné semináře? Možná se dokonce na pomezí studia a práce právě nacházíte a ze všeho vám jde už hlava kolem. V každém případě byste měli znát, na co máte v rámci studia při zaměstnání nárok.

Placené studijní volno? Ano, ale jen souhlasem zaměstnavatele

Zákon hovoří jasně: Každý zaměstnanec má právo na zvýšení kvalifikace, jako je například studium, školení, vzdělávání, nebo jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání. Ovšem pozor – toto platí pouze tehdy, je-li vaše zvyšování kvalifikace v souladu s potřebou zaměstnavatele.

To v praxi znamená, že vám vaše studium zaměstnavatel odsouhlasí, a to buď ústní domluvou, nebo uzavřením tzv. „kvalifikační dohody“, kde budou všechny podmínky stanoveny písemně.  Pokud vám zaměstnavatel přizná nárok na studijní volno, pak se na vás jako zaměstnance vztahují ustanovení dle paragrafu §232 Zákoníku práce:

„Nejsou-li dohodnuta nebo stanovena vyšší nebo další práva, přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele při zvyšování kvalifikace pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku:

  1. V nezbytně nutném rozsahu k účasti na vyučování, výuce nebo školení;
  2. 2 pracovní dny na přípravu a vykonání každé zkoušky v rámci studia v programu uskutečňovaném vysokou školou nebo vyšší odbornou školou;
  3. 5 pracovních dnů na přípravu a vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria;
  4. 10 pracovních dnů na vypracování a obhajobu absolventské, bakalářské nebo diplomové práce, kterou je zakončeno studium v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou;
  5. 40 pracovních dnů na přípravu a vykonání státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky v oblasti lékařství, veterinárního lékařství a hygieny a státní doktorské zkoušky.“

Pokud se účastníte přijímací zkoušky, pak máte ze zákona nárok na neplacené volno v nezbytně nutném rozsahu. Neplacené volno dostanete také při vykonávání opravných zkoušek.

Zaměstnavatel má právo kontrolovat vaše studijní výsledky

Není na škodu zmínit ještě jednou, že výše uvedené body platí pouze tehdy, jestli-že je vaše studium v souladu s potřebou zaměstnavatele a/nebo pokud jste se domluvili na tom, že tato práva máte možnost využívat.

Pokud po vás zaměstnavatel požaduje zvýšení kvalifikace (například požaduje vystudovat vysokou školu), pak vám právo na studijní volno nemůže nikdo odepřít. Jestli-že je však zvyšování kvalifikace pouze vaším rozhodnutím, pak to, zda vám zaměstnavatel poskytne možnost využívat placeného studijního volna či nikoliv, je pouze jeho rozhodnutím.

Pokud vám však tyto práva jednou připadnou, zaměstnavatel vám je může odebrat pouze v případě, kdy „zaměstnanec bez zavinění zaměstnavatele po delší dobu neplní bez vážného důvodu podstatné povinnosti při zvyšování kvalifikace“ (§233 Zákoníku práce). To v praxi může znamenat, že se například studiu nevěnujete a vaše výsledky nejsou příliš pozitivní.

Nezapomeňte na to, že pokud vám zaměstnavatel poskytuje studijní volno, pak je dle Zákoníku práce „oprávněn sledovat průběh a výsledky zvyšování kvalifikace zaměstnance“ (§ 233). Může po vás pravidelně vyžadovat například potvrzení o studiu nebo studijní index.

Autor: Martina Polamová

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 435193 nabídek