Ukončení dohody o provedení práce + vzor

Tagy:

Datum vložení

vložen před 600 dny


Výhodou dohody oproti klasické pracovní smlouvě je její flexibilita. Pokud chcete zaměstnání na hlavní pracovní poměr ukončit, může se stát, že na odchod budete čekat až 3 měsíce. Jak je to v případě dohody o provedení práce?

Jak můžete DPP ukončit

V prvé řadě musíte dbát na to, abyste dohodu ukončili vždy písemně, jinak nebude platné. Pokud není ve vámi uzavřené dohodě o provedení práce ujednáno jinak, ukončit ji můžete těmito způsoby:

  • Jednostrannou výpovědí – výpovědí buď ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance. Na rozdíl od pracovního poměru nejste chráněni dvouměsíční výpovědní lhůtou, ale jen 15denní. Tato lhůta platí ode dne, kdy byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně. Výpověď můžete podat z jakéhokoli důvodu i bez udání důvodu, to samé platí i pro výpověď ze strany zaměstnavatele. Žádný relevantní důvod k výpovědi mít nemusí.
  • Dohodou ke sjednanému dni – Pokud má za vás zaměstnavatel náhradu anebo je ochotný přistoupit na kratší výpovědní lhůtu než 15 dní, můžete se na datu ukončení domluvit.
  • Okamžitým zrušením – pokud vám zaměstnavatel nevyplatí mzdu do 15 dnů po dnu splatnosti nebo pokud nemůžete práci dále vykonávat ze zdravotních důvodů, můžete dohodu ukončit okamžitě. Toto právo má i zaměstnavatel v případě, že neplníte své povinnosti a nevykonáváte práci řádně a dle zadání.

Ukončení DPP – vzor

Výpověď dohody o provedení práce

Zaměstnavatel:

Název společnosti:

Sídlo:

IČ:

(dále jen „zaměstnavatel“)

 

 

Na základě Dohody o provedení práce uzavřené dne………..pracuji ve vaší společnosti na pozici…………..v rozsahu……………hodin týdně.

 

V souladu s ustanovením V souladu s ustanovením, § 76 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tímto

Podávám výpověď

 

výše uvedené Dohody o provedení práce.

 

Pracovněprávní vztah na základě této dohody zanikne po uplynutí 15denní výpovědní lhůty, která začíná dnem, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

 

V Ostravě dne 21. srpna 2018

 

Zaměstnanec

Podpis

Jméno a příjmení zaměstnance

Adresa

Rodné číslo

 

 

Autor: Martina Polamová

 

 

 

 

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 435193 nabídek