Vdovský důchod a zaměstnání

Tagy:

Datum vložení

vložen před 675 dny


Úmrtí manžela je nepříjemnou ránou osudu, se kterou se pozůstalí těžce vyrovnávají. Pokud nás tato situace zasáhne ve stáří, kdy ekonomická situace rodiny nebývá nejlepší, o to je to komplikovanější – Najednou nám chybí nejen milovaný partner, ale i druhý příjem. Stát však na tyto případy myslí a pozůstalé podporuje alespoň nějaký čas peněžní dávkou – vdovským, respektive vdoveckým důchodem.

Kdo má na vdovský/vdovecký důchod nárok

Nárok na vdovský/vdovecký důchod náleží pozůstalému manželi v případě, že:

  1. zemřelý byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu anebo požadavky na přiznání důchodu v den svého úmrtí splňoval;
  2. nebo manžel zemřel vlivem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Jakou částku pozůstalý manžel dostane

Suma vdovského/vdoveckého důchodu se skládá ze základní výměry 2700 Kč + procentní výměry. Ta činí 50 % z důchodu, který zemřelý pobíral nebo na který měl v době své smrti nárok. Důchod se vyplácí po dobu jednoho roku, existují však zákonem stanovené výjimky, kdy máte nárok na delší podpůrnou dobu. Jedná se o tyto případy:

  • Pečujete o nezaopatřené dítě nebo o dítě závislé na péči jiné osoby v II. až IV.stupni;
  • Pečujete o své rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, přičemž opečovávaný žije s vámi v domácnosti, kde má trvalý pobyt a je závislý na péči jiné osoby v II. až IV.stupni;
  • Jste invalidní v III.stupni.

Co musíte udělat, aby vám byl důchod přiznán

Pozůstalostní důchod nedostanete automaticky – musíte o něj zažádat na Okresní správě sociálního zabezpečení. Pokud byl zemřelý poživatelem starobního či invalidního důchodu, k žádosti předkládáte občanský průkaz, úmrtní list zesnulého a oddací list. Jestliže zemřelý partner nebyl poživatelem důchodu, ale splňoval nároky pro jeho přiznání, doložíte navíc i všechny doklady, které se předkládají k žádosti o přiznání daného důchodu.

Souběh vdovského/vdoveckého důchodu a zaměstnání

Pokud máte nárok na vdovský/vdovecký důchod a zároveň pracujete, nemusíte se bát, že o příspěvek přijdete – zaměstnání nemá na výplatu tohoto důchodu žádný vliv. Neexistuje ani žádná omezení týkající se výše výdělku – pracovat můžete neomezeně, aniž by se vám důchod pokrátil.

 

Autor: Martina Polamová

 

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 436106 nabídek