Jak podat výpověď ze zaměstnání dohodou

Tagy:

Datum vložení

vložen před 675 dny


Jestliže jste dosáhli stavu, kdy jste rozhodnuti o odchodu ze současného zaměstnání, máte před sebou nelehké období: musíte se poprat s výpovědí a následnou výpovědní lhůtou, která je pro mnoho zaměstnanců noční můrou. Zatímco už chcete být někde jinde, stále musíte servat v současné práci. Nejlepším způsobem ukončení spolupráce je ukončení pracovního poměru dohodou. Jak na to?

V čem se dohoda liší od klasické výpovědi

Při běžné výpovědi vám běží dvouměsíční výpovědní lhůta – ta se navíc začíná počítat až od prvního dne následujícího měsíce měsíci, ve kterém jste výpověď podali. V některých případech tak můžete na odchod čekat až tři měsíce. Pokud chcete odejít dříve, je možné rozvázat pracovní poměr dohodou, ve které se se svým zaměstnavatelem domluvíte na datu opuštění vaší současné práce.

Dohodu sjednávejte vždy písemně

Ukončení pracovního poměru je vážným právním jednáním: Nespoléhejte na dobrotu vedoucího a vždy dohodu doručte svému zaměstnavateli v písemné formě. Způsob doručení je na vás – v případě nejčastějšího osobního doručení si od vedoucího vyžádejte potvrzení o převzetí dohody. Pro všechny případy si udělejte kopii dohody, kterou si ponecháte u sebe.

Co musí dohoda obsahovat

Dohoda o rozvázání pracovního poměru nemá zákonem stanovenou podobu, její sestavení je tak na vás – Můžete využít vzory dostupné na internetu. Aby však byla dohoda platná, musí být v písemné formě a obsahovat:

  • Identifikační údaje – jak vaše (jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště), tak údaje o zaměstnavateli (název, IČ, sídlo)
  • Datum ukončení pracovního poměru
  • Datum uzavření dohody
  • Podpisy obou stran

Se svým nadřízeným o dohodě jednejte

Pokud jste se zaměstnavatelem zadobře, o svém úmyslu ukončit pracovní poměr s ním mluvte. Je to ideální stav, kdy si náležitosti dohody domluvíte předem a společně ji také vystavíte na personálním oddělení.  Po souhlasu pak stačí dohodu jen podepsat a o nic víc se nestaráte. Jestliže zaměstnavatel z nějakého důvodu s kratší výpovědní lhůtou nesouhlasí, nezbývá vám nic jiného, než přistoupit k podání klasické výpovědi. 

 

Autor: Martina Polamová

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 436106 nabídek