Výpověď ze zaměstnání ze zdravotních důvodů

Tagy:

Datum vložení

vložen před 913 dny


Přijít o práci není nikdy nic příjemného. V případě výpovědi kvůli (nepříznivému) zdravotnímu stavu ránu na duši zmírňuje alespoň odstupné, na které máte zpravidla nárok – v některých případech obdržíte až 12násobek průměrného výdělku. Jaké další práva a povinnosti máte, když nadále nemůžete vykonávat stávající pozici?

Výpověď ze strany zaměstnavatele kvůli zdravotním důvodům zaměstnance

Pravomoci zaměstnavatele dát zaměstnanci výpověď jsou velmi omezené, jedním z oprávněných důvodů výpovědi je dlouhodobě nepříznivá zdravotní situace zaměstnance. Nemá to však nic společného s dočasnou neschopností.

Aby vám mohl dát zaměstnavatel výpověď ze zdravotních důvodů, smluvní lékař zaměstnavatele vám musí vystavit lékařský posudek s jasným závěrem: Zaměstnanec dlouhodobě pozbyl pracovní schopnosti a vzhledem k zdravotnímu stavu nemůže nadále vykonávat dosavadní práci.

Na základě tohoto lékařského posudku je zaměstnavatel povinen vás přeřadit na pozici, která bude odpovídat možnostem vašeho zdravotního stavu. Pokud pro vás do 15 dnů takovou práci nenajde, jde o překážku na straně zaměstnavatele, pro kterou pro něj nemůžete dále pracovat. Nezbývá nic jiného, než aby vám zaměstnavatel dal výpověď.

Odstupné při nepříznivém zdravotním stavu zaměstnance

Pokud vás zaměstnavatel nepřeřadí do 15 dnů od zjištěného stavu na jinou pozici, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a máte v tomto případě nárok na odstupné, jehož výši určuje zákon dle odpracované doby pro daného zaměstnavatele:

  • Za odpracovaný méně než 1 rok vám náleží odstupné ve výši 1 průměrného měsíčního výdělku,
  • Za odpracované 1-2 roky, máte nárok na 2 průměrné měsíční výdělky.
  • Pokud jste odpracovali alespoň 2 roky, náleží vám 3 průměrné měsíční výdělky.

Uvedené částky je minimální odstupné dané zákonem, zaměstnavatel vám dle svého uvážení může poskytnout i více.

Pokud jste u daného zaměstnavatele již někdy pracovali, váš pracovní poměr skončil a opět jste nastoupili, předchozí doba se do doby pro odstupné započítává, pokud doba od skončení pracovního poměru do vzniku následujícího pracovního poměru byla menší než 6 měsíců.

Odstupné při pracovním úrazu a nemoci z povolání

U skončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů je nutné rozlišovat, zda neschopnost vykonávat dosavadní práci vznikla kvůli samotnému zdravotnímu stavu zaměstnance, nebo vznikla na základě pracovního úrazu, nemoci povolání anebo ohrožení touto nemocí.

Pokud jste pozbyli schopnost vykonávat dosavadní práci kvůli pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání a zaměstnavatel vás nemůže přeřadit na jinou pozici do 15 dnů, máte nárok na odstupné ve výši minimálně 12násobku průměrného měsíčního výdělku.

Pokud jste si však pracovní úraz nebo nemoc z povolání zavinili sami (například nedodržováním bezpečnostních předpisů, nepoužíváním přidělených ochranných pomůcek atd.), nárok na odstupné pozbýváte.

Vyplácení odstupného

Dle § 67 Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit odstupné po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se písemně nedohodne se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.

Zaměstnanci, který má smlouvu na dobu určitou a který má právo na odstupné kvůli výpovědi z důvodu pracovního úrazu či nemoci z povolání, náleží odstupné pouze do doby, kdy měl tento pracovněprávní vztah skončit.

Příklad: Anna Nováková má uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou od 1.1.2017 do 31.12.2018. Posudek ze dne 1.10.2018 stanovuje, že dlouhodobě pozbyla schopnost vykonávat dosavadní práci kvůli pracovnímu úrazu. Zaměstnavatel pro ni nenašel jinou, vhodnou, pozici, a tak dal zaměstnankyni dne 15.10.2018 výpověď. Anna Nováková by měla mít nárok na vyplacení 12násobku průměrného výdělku, ovšem vzhledem k tomu, že 31.12.2018 by jí smlouva skončila, obdrží odstupné pouze za dobu 15.10.-31.12.2018.

Výpověď ze strany zaměstnance

Pokud vám váš zdravotní stav neumožňuje vykonávat dosavadní práci a zaměstnavatel vás do 15 dnů od doručení lékařského posudku nepřeřadí na jinou práci, můžete podle § 56 Zákoníku práce okamžitě zrušit pracovní poměr.

I v tomto případě máte dle § 56 Zákoníku práce nárok na odstupné: „Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.“


Autor: Martina Polamová

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 451903 nabídek