Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k práci

Tagy:

Datum vložení

vložen před 1033 dny


Před nástupem do nového zaměstnání se musíte podrobit pracovnělékařské prohlídce. Ta má za úkol určit, zda můžete danou práci vykonávat, aniž byste tím ohrozili vaše nebo vašeho okolí. Každý zaměstnanec musí absolvovat také pravidelné preventivní prohlídky. Co vás při lékařské kontrole čeká, jaké informace má po vás zaměstnavatel právo vyžadovat, kde vyplnit žádost o posouzení zdravotní způsobilosti a kdo hradí náklady za návštěvu lékaře, se dozvíte v tomto článku.

Druhy pracovně lékařských prohlídek

Vstupní prohlídka

Pokud nastupujete do nového zaměstnání, ze zákona musíte absolvovat pracovnělékařskou prohlídku. To platí i v případě, že jste přeřazeni na pracovní pozici, která klade na zaměstnance vyšší nároky na zdravotní způsobilost, nebo když se vracíte do práce po dočasné pracovní neschopnosti delší než 8 týdnů.

Preventivní prohlídka

Povinností zaměstnavatele je průběžně monitorovat zdraví svých zaměstnanců, proto musí zaměstnanci absolvovat i pravidelné preventivní prohlídky, jejímž cílem je odhalit případné změny ve zdravotní způsobilosti.

Četnost prohlídek závisí na rizikovosti vykonávané práce. Podle míry rizika a možného negativního dopadu na zdraví zaměstnance, se rozlišují 4 kategorie práce:

  1. Kategorie – Práce zařazené v první kategorii nemají žádný negativní dopad na zdraví zaměstnance, jedná se většinou o administrativní pracovníky. Preventivní prohlídky podstupují tito zaměstnanci 1x za 6 let, po dovršení 50 let věku 1x za 4 roky.
  2. Kategorie – U prací v druhé kategorii je možný výskyt negativního vlivu na zdraví pracovníka, a to zejména u citlivějších jedinců. Hygienické limity ani jiné normy však nejsou překračovány. Může se jednat například o skladníka, který zvedá těžké balíky. Zaměstnanci této kategorie docházejí na prohlídku 1x za 4 roky, po dosažení 50 let věku 1x za 3 roky.
  3. Kategorie – Hygienické či jiné normy jsou překračovány, pracovníci proto musí používat ochranné pomůcky, které negativní vliv na zdraví eliminují. Zaměstnanci třetí kategorie absolvují prohlídku 1x za 2 roky.
  4. Kategorie – Je nejrizikovější skupina prací, u nichž nelze vyloučit zdravotní riziko ani při použití ochranných pomůcek. Pracovníci proto docházejí na prohlídky 1x za rok.

Mimořádná prohlídka

Zaměstnavatel má právo poslat zaměstnance i na mimořádnou prohlídku, a to zejména v případě, kdy má podezření na změnu zdravotní způsobilosti anebo tehdy, když se změnila úroveň rizika na vykonávané pozici.

Výstupní prohlídka

Až budete končit pracovní poměr, absolvujete výstupní kontrolu. Ta se provádí i při převedení na méně rizikovou práci.

Jaké dokumenty potřebujete a ke kterému lékaři jít

V prvé řadě dostanete od zaměstnavatele žádost o posouzení zdravotní způsobilosti, kde bude uvedeno vaše jméno, pracovní pozice a stručný popis pracovní náplně, zařazení práce dle rizikovosti a popis možných rizik. Zaměstnavatel vám taktéž sdělí, ke kterému lékaři jít – většinou má každý zaměstnavatel svého smluvního pracovního lékaře.

V druhé řadě zajdete za svým obvodním lékařem pro výpis ze zdravotní dokumentace, za který zaplatíte kolem stokoruny. Povinností lékaře není vystavit výpis na počkání, proto ideálně zavolejte předem a pro výpis si pak zajdete v domluvený čas.

Dále se telefonicky objednáte u smluvního lékaře zaměstnavatele na termínu prohlídky, na kterou se dostavíte spolu s žádostí o posouzení zdravotní způsobilosti a výpisem ze zdravotní dokumentace.

Jak pracovnělékařská prohlídka probíhá

Obsah prohlídky se bude lišit v závislosti na pozici, kterou vykonáváte a také lékaři, u kterého prohlídku absolvujete. Většinou je však průběh pracovní prohlídky totožný s klasickou preventivní prohlídkou u obvodního lékaře: Počítejte s vyšetřením zraku, sluchu a tlaku, možná vás čeká i laboratorní rozbor krve a moči, ortopedické či neurologické vyšetření.

Od lékaře na závěr obdržíte lékařský posudek, ve kterém bude napsáno, zda jste zdravotně způsobilí k výkonu dané pozice. Ten odevzdáte svému zaměstnavateli. Kromě posudku dostanete i klasickou lékařskou zprávu, ve které, na rozdíl od posudku, je uvedena i vaše případná diagnóza, medikace a podobně. Lékařskou zprávu si necháte pro sebe.

Kdo za prohlídku platí

Pracovnělékařskou prohlídku hradí vždy zaměstnavatel. Ten by vám měl proplatit i výpis ze zdravotní dokumentace.

 

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 451904 nabídek