Žádost o rodičovskou dovolenou v zaměstnání

Tagy:

Datum vložení

vložen před 1010 dny


S plánovaným příchodem nového přírůstku do rodiny čeká na nastávající maminky spoustu vyřizování: Oznámit těhotenství zaměstnavateli, zažádat o peněžitou pomoc v mateřství, posléze o rodičovský příspěvek. Nárok na finanční podporu vám  totiž nenáleží automaticky – musíte si ji „vyběhat“.

Jak postupovat v procesu žádosti o rodičovskou dovolenou a rodičovský příspěvek závisí na tom, zda máte nárok na mateřskou dovolenou, či nikoliv:

Pokud máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství

Předtím, než si zažádáte o rodičovskou dovolenou, potřebujete od správy sociální zabezpečení potvrdit, že buď pobíráte příspěvek v mateřství anebo jste před nástupem na mateřskou dovolenou měli dostatečné příjmy pro to, abyste si mohli zvolit délku rodičovské dovolené.

1) Jako první vyplňte potvrzení o nároku na dávky ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku, které donesete na okresní správu sociálního zabezpečení – nikoliv však podle vašeho bydliště, ale podle sídla zaměstnavatele.

Pokud chcete pobírat rodičovský příspěvek skrz otce nebo na mateřské dovolené nejste (například protože pracujete), ale máte na ni nárok, vyplníte jiný formulář: Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku

Bez těchto formulářů a splnění zákonem stanovených podmínek vám nezbude nic jiného, než čerpat rodičovský příspěvek v nejdelší možné variantě (do 4 let věku dítěte). Budete mít tedy nárok na nejnižší možnou měsíční částku, a sice cca 4500 Kč.

2) Vaše další kroky budou směřovat na úřad práce (podle vašeho bydliště), kam donesete formulář potvrzený sociálním zabezpečením, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. K tomu ještě vyplníte žádost o rodičovský příspěvek.

Pokud nemáte nárok na peněžitou pomoc v mateřství

Pokud nemáte dostatečný počet odpracovaných let a na mateřskou jste nedosáhli, zamiřte pouze na úřad práce, kde doložíte rodný list dítěte, občanský průkaz a žádost o rodičovský příspěvek.

Potvrzení o návštěvě zařízení pro děti předškolního věku a o zdravotním stavu

V případě, že je vaše dítě zdravotně postižené nebo navštěvuje jesle či školku, nezapomeňte pro úřad práce vyplnit navíc i potvrzení o návštěvě těchto zařízení a/nebo potvrzení o zdravotním stavu. Pokud na nějaký formulář zapomenete, nevadí. Na úřadě vám všechny potřebné formuláře vydají – akorát se zde zdržíte o trochu déle.

Žádost o rodičovskou dovolenou

Žádost o přiznání rodičovského přsípěvku je jedna věc, čerpání rodičovské dovolené věc druhá. O dovolenou žádáte přímo u svého zaměstnavatele, většinou se jedná pouze o formalitu. Žádost může vypadat například takto:

Já, Lenka Bílá, narozena dne 15.7.1990, trvale bytem Příční 15/104, tímto žádám o čerpání rodičovské dovolené z titulu prohloubení péče o dítě podle § 196 zákoníku práce, a to do 2 let věku dítěte, kterých má dcera Andrea Bílá, dosáhne dne 2.1.2020. Za kladné vyřízení mé žádosti předem děkuji.

V Ostravě dne 10.12.2017 Podpis

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 451903 nabídek