Zaměstnání malého rozsahu a zdravotní pojištění

Tagy:

Datum vložení

vložen před 670 dny


V zákonné úpravě lze najít pojem „zaměstnání malého rozsahu“, který je důležitý při řešení otázky ohledně odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Od jaké výše výdělku se pojistné musí odvádět a v čem se liší dohody od hlavního pracovního poměru?

Co je zaměstnání malého rozsahu

Zaměstnání malého rozsahu je takové zaměstnání, ve kterém váš příjem nepřekročí hranici 2 500 Kč měsíčně anebo takový typ úvazku, ve kterém výše odměny není předem známá. To může nastat například v takové situaci, kdy je předem jasná pouze hodinová sazba:

Mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem došlo k uzavření dohody o pracovní činnosti na období 1.6.-1.9.2017, v průměrném rozsahu 5 hodin týdně. Za vykonanou práci náleží zaměstnanci odměna ve výši 90 Kč/hod.

Vzhledem k tomu, že ve smlouvě je stanovená pouze hodinová odměna a není garantovaný měsíční výdělek, jedná se o zaměstnání malého rozsahu. Do takové situace se můžete dostat pouze při uzavření pracovních dohod, nikoliv v klasickém pracovním poměru – tam je výše odměny vždy předem známá. To, zda jde skutečně o zaměstnání malého rozsahu, je stanoveno až poté, co je známa skutečná výše výdělku.

Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem dohodu o provedení práce na období 1.5.2018 – 1.8.2018. Měsíční odměna za provedenou práci je sjednána ve výši 2400 Kč.

Měsíční odměna je ve smlouvě ujednána a nepřekračuje částku 2500 Kč – Jedná se tedy o zaměstnání malého rozsahu.

Zaměstnání malého rozsahu a odvody pojistného

Pro účast jak na sociálním, tak na zdravotním pojištění platí stejná pravidla: V případě zaměstnání malého rozsahu se pojistné neodvádí. Pokud váš příjem kolísá a v některých měsících rozhodný příjem 2500 Kč přesáhnete a v jiných nikoliv, pak za vás zaměstnavatel odvádí pojistné vždy pouze za ten měsíc, ve kterém došlo k překročení daného příjmu. Částka 2 500 Kč neplatí pro dohodu o provedení práce – zde je rozhodný příjem pro odvody pojistného stanovený ve výši 10 000 Kč.

Zaměstnáním malého rozsahu nemůže být nikdy práce na hlavní pracovní poměr – z něj se totiž vždy odvádí sociální i zdravotní pojištění.

Pozor: Zdravotní pojištění je povinné pro každého

Ovšem není nic tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Zdravotní pojištění musí platit každý. Jedinou výjimkou jsou osoby, za které odvádí zdravotní pojištění stát:

  • Nezaopatřené děti;
  • Poživatelé starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů;
  • Osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek;
  • Uchazeči o zaměstnání vedeni v evidenci úřadu práce;
  • Osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II až IV;
  • Osoby pečující o osoby závislé na pomoci jiných osob ve stupni II až IV;
  • A podobně.

Pokud tedy docházíte do zaměstnání na hlavní pracovní poměr, ze kterého zdravotní pojištění odvádíte, a k tomu si přivyděláváte na dohodu, zde už zdravotní pojištění hradit nemusíte – tedy v případě, že příjem z dohody je menší než 2500, respektive 10 000 Kč měsíčně. To samé platí například pro studenty, za které hradí zdravotní pojištění stát, nebo pro živnostníky, kteří odvádí zdravotní pojištění ze své živnosti. Pak už z dohod, ze kterých výdělek nepřesáhne rozhodnou částku, zdravotní pojištění odvádět nemusí.

Jestliže by za vás tedy nehradil zdravotní pojištění stát nebo byste neměli zaměstnání, ze kterého zdravotní pojištění odvádět, museli byste platit zdravotní pojištění i ze zaměstnání malého rozsahu.

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 435193 nabídek