Zdanění a odvody u dohody o provedení práce

Tagy:

Datum vložení

vložen před 914 dny


Práce na dohodu o provedení práce je výhodná jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele, a to zejména pro sezónní a příležitostné práce. Dříve, než začnete na dohodu pracovat, byste měli být obeznámeni s tím, jak je to s odvody zdravotního a sociálního pojištění. Při neznalosti by vám totiž mohl snadno vzniknout nedoplatek na zdravotním pojištění a k tomu i odpovídající penále.

Na dohodu maximálně 300 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele

Největším limitujícím faktorem u DPP je, že na ni můžete odpracovat maximálně 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. V rámci dohody je tedy možné odpracovat neomezené množství hodin, ale u různých zaměstnavatelů. Mějte na paměti, že toto ustanovení se nedá obejít tím, že s jedním zaměstnavatelem uzavřete více dohod.

Pokud byste tedy každý den odpracovali klasických 8 hodin, na jednu dohodu byste mohli pracovat maximálně 2 měsíce. Po uplynutí této doby, respektive po vyčerpání 300 hodin, byste s daným zaměstnavatelem museli uzavřít například dohodu o pracovní činnosti nebo pracovní poměr, případně si najít zaměstnavatele nového.

Platba sociálního pojištění u DPP při příjmu pod 10 000 Kč

Nespornou výhodou dohody o provedení práce je, že pokud váš měsíční výdělek nepřesáhne 10 000 Kč, nemusíte odvádět sociální pojištění. To oceníte zejména, pokud si na dohodu pouze přivyděláváte a jinak docházíte do normálního zaměstnání, jste na rodičovské dovolené, studujete a podobně. Za takových okolností už za vás sociální pojištění odvádí jiný subjekt – stát nebo váš zaměstnavatel.

Jestliže byste však DPP měli jako váš hlavní příjem a sociální pojištění byste neodváděli jinde, zbystřete. Sociální pojištění sice ze zákona při práci na DPP při příjmu pod 10 000 Kč hradit nemusíte, tato doba se vám však nezapočítá do odpracovaných let pro nárok na důchod.

Platba zdravotní pojištění u DPP při příjmu pod 10 000 Kč

Co se týče platby zdravotního pojištění, zde závisí na tom, zda máte práci na DPP jako hlavní příjem, a také na výši výdělku. Pokud je to jenom přivýdělek k hlavnímu zaměstnání, studiu, mateřské, rodičovské a podobně a zároveň měsíční výdělek nepřesáhne 10 000 Kč, pak zdravotní pojištění z práce na DPP neodvádíte.

Pokud ale máte práci na DPP jako váš jediný příjem, zdravotní pojištění odvádět musíte, bez ohledu na vydělanou částku. V České republice totiž platí, že každý občan musí odvádět zdravotní pojištění. V takovém případě se musíte přihlásit na zdravotní pojišťovnu sami, a to jako osoba bez zdanitelných příjmů. Pojišťovně budete platit zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z minimální mzdy – v roce 2018 tedy 1647 Kč.

Zdravotní a sociální pojištění při příjmu nad 10 000 Kč

Při příjmu nad 10 000 Kč musíte odvádět zdravotní i sociální pojištění – vaše hrubá mzda bude snížena o celkovou částku 11 % a zaměstnavatel za vás zaplatí dalších 34 %.

Daň z příjmu u dohody o provedení práce

Daně se odvádí z jakéhokoli příjmu, a tedy i z příjmu dohody o provedení práce. Postup platby a výše daně se liší podle toho, zda podepíšete prohlášení poplatníka k dani a podle výše vašeho výdělku.

 

Platba daně při příjmu pod 10 000 Kč

Pokud váš měsíční výdělek z DPP nepřesáhne 10 000 Kč, pak zaplatíte částku ve výši 15 % z hrubé mzdy (=daňového základu). V závislosti na tom, zda máte podepsáno prohlášení k dani, je tato částka buď konečná, nebo se vám vrátí v následujícím kalendářním roce při vyúčtování daní.

Platba daně při příjmu nad 10 000 Kč

Sazba daně je stejná – 15 %, liší se však suma, ze které se daň vypočítá – tzv. daňový základ. Ten při příjmu pod 10 000 Kč tvoří hrubou mzdu, při příjmu nad 10 000 Kč je to ale 1,34násobek hrubé mzdy. V takovém případě tedy zaplatíte 15 % z 1,34násobku vaší hrubé mzdy. V závislosti na tom, zda máte podepsané prohlášení k dani, je buď tato částka konečná, nebo se vám část daně vrátí ve vyúčtování daní.

Platba daně při podepsání/nepodepsání prohlášení k dani

Pokud u zaměstnavatele nemáte podepsáno prohlášení k dani, nemůžete u něj uplatnit žádné daňové slevy. Z daňového základu vám tedy bude odečtena částka ve výši 15 %, a tato částka je konečná.

Pokud však u zaměstnavatele prohlášení k dani podepíšete, můžete si uplatnit daňové slevy, které vám budou vráceny v následujícím roce při vyúčtování daní. Za trochu papírování jistě ušetřené peníze stojí.

Daňové slevy

Při podepsání prohlášení k dani má každý zaměstnanec nárok na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 2070 Kč měsíčně. Další slevy jsou:

  • Sleva na invaliditu 1. a 2.stupně – 210 Kč;
  • Sleva na invaliditu 3.stupně – 420 Kč;
  • Sleva na studenta – 335 Kč;
  • Sleva na průkaz ZTP/P – 1345 Kč;
  • Sleva na vyživované děti – 1117 Kč na první dítě, 1417 Kč na druhé dítě, 1717 Kč na třetí a každé další dítě;
  • Sleva na manžela/manželku – Pokud jeden z manželů ve společné domácnosti vydělal za kalendářní rok méně než 68 000, druhý z manželů si může uplatnit slevu ve výši 2070 Kč.

Mějte na paměti, že prohlášení k dani můžete podepsat na dané období (minimálně 1 kalendářní měsíc) pouze u jednoho zaměstnavatele. Pokud ve stejné době pracujete pro dva a více zaměstnavatelů, slevy na dani si můžete uplatnit vždy pouze u jednoho z nich.

 

 

 

 

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 451903 nabídek