Zdravotní prohlídka při nástupu do zaměstnání

Tagy:

Datum vložení

vložen před 760 dny


Zdravotní lékařská prohlídka je úkon, který předchází nástupu do zaměstnání. Je povinnou součástí každého nově vznikajícího pracovně právního vztahu. Absence vstupní lékařské prohlídky může až zpochybnit pracovní smlouvu.

 

Kam na vstupní zdravotní prohlídku

 

Existují dvě možnosti, ty se odvíjí od toho, do jakého zaměstnání zaměstnanec nastupuje.

  • Praktický lékař zaměstnance
    • Absolvovat prohlídku u svého praktického lékaře mohou pouze ti budoucí zaměstnanci, kteří budou vykonávat práci, spadající do takzvané první kategorie.
    • Těmi jsou zaměstnanci, kteří budou vykonávat práci, při níž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví – například administrativní práce.
  • Smluvní poskytovatel lékařských služeb
    • Jde o lékaře, který se zaměstnavatelem uzavřel smlouvu o provádění pracovně lékařských služeb.
    • Zaměstnavatel zaměstnance informuje, ke kterému lékaři a kam se má dostavit. Kde bude provedena vstupní zdravotní prohlídka.

 

Úhrada poplatku zdravotní prohlídky při nástupu do zaměstnání

 

Lékařská prohlídka je hrazená zaměstnancem. V případě, že zaměstnavatel se zaměstnancem uzavře pracovněprávní vztah, hradí poplatek za provedenou prohlídku zaměstnavatel.

 

Úhrada nákladů za zdravotní prohlídku je variabilní a záleží na dohodě mezi uchazečem o zaměstnání a zaměstnavatelem. Zaměstnavatel může navrhnout uhrazení poplatku za zdravotní prohlídku i v případě, že uchazeče o zaměstnání nakonec nepřijme.

 

Výjimkou je zdravotní prohlídka uchazečů ucházejících se o práci v noci.  V takovém případě hradí poplatky za provedenou zdravotní prohlídku vždy zaměstnavatel.

 

Jaké dokumenty jsou na zdravotní prohlídku potřeba?

 

Uchazeči o zaměstnání, kteří nemohou absolvovat prohlídku u svého praktického lékaře, si od něj musí vyžádat zdravotní dokumentaci. Těch, kteří jdou na zdravotní prohlídku ke svému lékaři, se to samozřejmě netýká.

 

Každý zaměstnavatel musí zaměstnanci poskytnout formulář zdravotního posudku, který mu příslušný lékař vyplní.

 

Formulář obsahuje identifikaci uchazeče o zaměstnání a identifikaci zaměstnavatele, který prohlídku požaduje.

 

Průběh zdravotní prohlídky při nástupu do zaměstnání

 

Cílem vyšetření je posouzení stavu uchazeče o zaměstnání a zhodnocení výsledků. Výstupem je lékařský posudek, který říká, zda je zaměstnanec způsobilý k výkonu práce nebo ne.

 

Pro povolání typu policista nebo hasič je lékařský posudek velmi důležitou součástí přijímacího řízení. Zdravotně nezpůsobilý uchazeč o zaměstnání nebude k práci přijat. Pracovněprávní poměr s ním nebude uzavřen. Vstupní zdravotní prohlídka má velký vliv i na uchazeče o fyzicky náročné práce nebo práce, probíhající ve zdraví škodlivém prostředí.

 

Rozsah zdravotní prohlídky se liší v závislosti na druhu budoucí práce. V některých případech stačí pouze základní lékařské vyšetření, které provede praktický lékař. A v některých povoláních je nutné provézt celý soubor vyšetření – základní vyšetření, rentgen, psychiatrické vyšetření, ušní, nosní a krční oddělení. U žen pak může být provedeno i gynekologické vyšetření.

 

Vypracovaný posudek předá lékař zaměstnanci, který podepíše jeho převzetí a doručí jej zaměstnavateli. V některých případech může být posudek doručen lékařem přímo zaměstnavateli. To záleží na pravidlech, která má lékař a zaměstnavatel nastavené. Z hlediska efektivity je častější první varianta.

 

Doručený lékařský posudek je pak mnohokrát rozhodující pro uzavření nebo neuzavření pracovněprávního vztahu.

 

 

Najděte svou vysněnou práci. Nyní máme 435193 nabídek